برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 15 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه عملكرد و اجزاي عملكرد چهار ژنوتيپ نخود در تراكمهاي مختلف بوته و دو روش كاشت تحت شرايط ديم اليگودرز در استان لرستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گره زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

نزديك به 21 درصد سطح زير كشت نخود(Cicer arietinum) در كشور متعلق به استان لرستان مي باشد. مساحت مذكور عمدتا در بهار زير كشت نخود ديم قرار گرفته و اطلاع كاملي از تاثير روش و تراكم هاي كاشت بر توليد دانه نخود تحت شرايط مذكور به ويژه نواحي سردسيرتر استان نظير ازنا- اليگودرز وجود ندارد. به همين دليل يك آزمايش مزرعه اي در شرايط ديم در بهار سال 1381 در شهرستان اليگودرز با چهار ژنوتيپ نخود شامل هاشم، جم، ILC482  و توده محلي گريت. با استفاده از دو روش مختلف كاشت شامل دستپاش و كاشت خطي، در چهار تراكم كاشت شامل: 20. 28، 37 و 45 بذر در مترمربع صورت گرفت. آزمايش در قالب طرح كرت هاي يكبار خرد شده و به صورت بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار انجام يافت. روش هاي كاشت در كرت هاي اصلي و سطوح مختلف تراكم كاشت و ژنوتيپ ها به صورت فاكتوريل در كرت هاي فرعي كه در روش دستپاش داراي ابعاد 4 × 75/1 متر و در كاشت خطي شامل پنج رديف به طول چهار متر به فاصله 35/ 0متر از هم بودند قرار گرفتند.تراکم هاي مختلف کاشت در روش کاشت خطي از طريق تغيير فاصله بين بذور در روي رديفها منظم شدند. از ميان چهار ژنوتيپ، هاشم ديررس تر، پا بلندتر و داراي اجزاي عملكرد، عملكرد دانه و شاخص برداشت كمتري نسبت به ساير ژنوتيپ ها بود و گريت زودرس تر. داراي رشد گسترده تر، تعداد نيام در گياه و وزن صد دانه بيشتر و در نتيجه عملكرد ماده خشك و دانه و شاخص برداشت بيشتري نسبت به ساير ژنوتيپ ها بود. همراه با افزايش تراكم، هم اجزاي عملكرد و هم عملكرد و هم عملكرد دانه تغيير چنداني پيدا نكردند ولي به دليل افزايش غير معني دار عملكرد ماده خشك، متوسط شاخص برداشت ژنوتيپ ها از كاهش معني داري برخوردار بود. ميزان سبز شدن در روش دستپاش بين 50 تا 60 درصد روش كاشت خطي بود و از همين رو عليرغم بزرگتر بودن(غير معني دار) اجزاي عملكرد بوته در روش كاشت دستپاش، عملكرد ماده خشك و دانه در روش كاشت خطي به طرز محسوس ولي غير معني دار از نظر آماري از روش كاشت دستپاش بيشتر بود. به طور كلي اگرچه عملكرد ماده خشك و دانه ژنوتيپ هاي مورد استفاده در اين آزمايش در شرايط ديم اليگودرز چندان قابل توجه نبود ولي به نظر مي رسد با كاشت به صورت خطي در عمق معين خاك و در تاريخ مناسب بتوان حتي در تراكم هاي پايين بوته نظير 20 تا 28 بوته نخود در متر مربع در شرايط ديم اليگودرز به عملكرد دانه مطلوب تري دست يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی