برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 95 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي برخي از شاخص هاي تحمل به خشكي در چند ژنوتيپ جو بهاره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

با انجام يك آزمايش فاكتوريل، بر اساس بلوك هاي كامل تصادفي، با سه تكرار در ايستگاه تحقيقاتي خلعت پوشان دانشگاه تبريز در طول فصل زراعي 1379 شاخص هاي مقاومت به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي جو مورد ارزيابي قرار گرفتند. تيمارها شامل پنج ژنوتيپ MB76-17) ،IB 78-26403، ولفجر، سفيدان و قراملك) و چهار رژيم آبياري بود. رژيم هاي آبياري در مراحل رشدي مختلف گياه و به شرح زير انجام شدند: 1-ظهور گياهچه و آبستني 2-ظهور گياهه، سنبله و ظهور سنبله 3-ظهور گياهچه، آبستني و شيري شدن دانه و4-ظهور گياهچه، آبستني، ظهور سنبله و شيري شدن دانه. بر اساس عملكرد ژنوتيپ هاي مورد بررسي در تنش خشكي ( رژيم هاي آبياري شماره1، 2 و 3) و بدون تنش ( رژيم آبياري شماره 4 يا تيمار شاهد ) برخي از شاخص هاي مقاومت به خشكي مشتمل بر ميانگين بهره وري (MP) ميانگين هندسي بهره وري (GMP)، شاخص تحمل (TOL) ميانگين هارمونيك (HAR) شاخص حساسيت به تنش (SSI) و شاخص تحمل به تنش (STI) برآورد شدند. ضرايب همبستگي اين شاخص ها با يكديگر در مورد MP، GMP،  HARو STI در شرايط تنش و بدون تنش بسيار معني دار شد، با توجه به اينكه شاخص STI با شاخص هاي MP، GMP و HAR همبستگي معني دار داشت و همچنين با توجه به اينكه اين شاخص به طور موثر ژنوتيپ هاي گروه A راازساير گروه ها تفكيك كرد، بنابراين به عنوان مناسبترين شاخص براي گزينش ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي معرفي مي شود.نمودارهاي Yp و Yc و sti  نيز كه در مورد هر يك از رژيم هاي آبياري ترسيم شدند، نشان مي دهند كه ژنوتيپ هاي 26403-IB78 و بومي قراملك در تنش هاي شديد (رژيم آبياري اول) و متوسط (رژيم آبياري دوم) مقاوم ترين ژنوتيپ ها نسبت به خشكي هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اهری زاد، س.، و فتح باهری، س.، و جوانشیر، ع.، و کاظمی، ح. (1382). ارزیابی برخی از شاخص های تحمل به خشکی در چند ژنوتیپ جو بهاره. دانش کشاورزی, 13(3), 95-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=758Vancouver : کپی

اهری زاد سعید، فتح باهری سعید، جوانشیر عزیز، کاظمی حمداله. ارزیابی برخی از شاخص های تحمل به خشکی در چند ژنوتیپ جو بهاره. دانش کشاورزی. 1382 [cited 2021June14];13(3):95-105. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=758IEEE : کپی

اهری زاد، س.، فتح باهری، س.، جوانشیر، ع.، کاظمی، ح.، 1382. ارزیابی برخی از شاخص های تحمل به خشکی در چند ژنوتیپ جو بهاره. دانش کشاورزی, [online] 13(3), pp.95-105. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=758. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی