برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 107 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه چند شكلي ايزوآنزيم‌ هاي استراز، پراكسيداز و مالات دهيدروژناز در ارقام و گونه ‌هاي پسته ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و گونه هاي پسته ايراني از سه آنزيم استراز ، پراكسيداز و مالات دهيد روژناز در 30 ژنو تيپ مختلف پسته استفاده شد. نمونه ها از برگ هاي تازه درختان پسته تهيه گرديد. براي اين منظور از بافر استخراج حاوي 20 درصد ساكارز، 0.01 مولار دي تيوتري تول، دو درصد پلي اتلين گلايكول و 8 درصد پلي ونيل پلي پيروليدن استفاده شد. براي جداسازي ايزو آنزيمها تكنيك ايزو الكتريك فوكوسينگ با ژل پلي اكريل آميد با غلظت دو درصد وزني حجمي آمفوليت به كار رفت. نتايج چند شكلي زيادي را در هر سه سيستم آنزيمي نشان داد، كه بيشرين آن مربوط به آنزيم استراز بود. تعداد 19 باند در آنزيم استراز و 28 باند براي آنزيم مالات دهي روژناز ديده شد، كه در دامنه گسترده اي از شيب pH پراكنده بودند. براي آنزيم پراكسيداز در يك دامنه باريك pH ، 11 باند مشاهده شد. نتايج حاصل از گروه‌بندي ژنوتيپ‌ها ، بر اساس سه سيستم آنزيمي مذكور، آنها را در 8 گروه اصلي و 20 گروه فرعي تقسيم نمود. به نحوي كه ميزان تشابه ژنتيكي از سمت ارقام رايج باغي به سمت گونه‌ها كاهش يافته ، در نهايت گونه ها در سه گروه انتهايي قرار گرفتند. واريته سرخس به عنوان فرم وحشي گونه ورا، حد واسط ارقام رايج باغي با گونه‌هاي ديگر قرار داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

اعلمی، ع.، و تائب، م.، و صادقیان مطهر، س.، و لطفی، ع. (1382). مطالعه چند شکلی ایزوآنزیم‌ های استراز, پراکسیداز و مالات دهیدروژناز در ارقام و گونه ‌های پسته ایران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 7(1), 107-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=725Vancouver : کپی

اعلمی علی، تائب محمد، صادقیان مطهر سیدیعقوب، لطفی عباس. مطالعه چند شکلی ایزوآنزیم‌ های استراز, پراکسیداز و مالات دهیدروژناز در ارقام و گونه ‌های پسته ایران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1382 [cited 2021April14];7(1):107-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=725IEEE : کپی

اعلمی، ع.، تائب، م.، صادقیان مطهر، س.، لطفی، ع.، 1382. مطالعه چند شکلی ایزوآنزیم‌ های استراز, پراکسیداز و مالات دهیدروژناز در ارقام و گونه ‌های پسته ایران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 7(1), pp.107-114. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=725>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی