برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 245 تا صفحه 245 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح مختلف روغن ماهي كليكا در جيره، بر صفات پرورشي تركيب شيميايي بدن ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

با توجه به اهميت و نقش اجزاي تشكيل دهنده جيره بر ويژگيهاي كمي و كيفي ماهي، تاثير مقادير مختلف چربي جيره بر عملكرد ماهي قزل آلاي رنگين كمان بررسي گرديد. پنج جيره آزمايشي حاوي (35 درصد پروتئين ثابت) صفر ، 5 ،10 ، 15، 20درصد چربي (روغن ماهي كليكا) تهيه و در چارچوب طرح كاملا تصادفي با چهار تكرار ،پس از 10 روز سازگاري، به مدت هشت هفته به كار رفت. تعداد 200 قطعه ماهي قزل آلاي رنگين كمان با ميانگين وزني 200±11گرم ، در 20 قفس به طور تصادفي و به تعداد مساوي رهاسازي شد. در پايان آزمايش ، افزايش وزن، ميزان رشد ويژه، ضريب تبديل خوراك و شاخص وضعيت محاسبه گرديد. هم چنين، تركيب شيميايي بدن (چربي، پروتئين و خاكستر) و ميزان چربي در كبد اندازه گيري شد. نتايج آزمايش نشان داد كه جيره حاوي 15 درصد چربي به طور معني دار (P<0.05) موجب افزايش وزن و ضريب تبديل خوراك بهتري نسبت به ديگر جيرهها شده است. ولي از نظر رشد ويژه و شاخص وضعيت تفاوت معني داري با جيره هاي ديگر نشان نداد، بيشترين ميزان چربي گوشت به جيره هاي حاوي 15 و 20 درصد چربي تعلق داشت، كه با سطوح ديگر چربي اختلاف معني داري نشان دادند (P<0.05). هم چنين جيره هاي حاوي 5 تا 20 درصد چربي با جيره صفر درصد چربي مورد آزمايش (روغن كيلكا) ، از نظر تاثير بر چربي ذخيره شه در كبد ،تفاوت معني دار داشت (P<0.05) . از نظر ميزان خاكستر گوشت تفاوت معني داري بين جيره ها ديده نشدند (p>0.05). در مجموع ، نتايج به دست آمده سطح 15 درصد چربي را در جيره ماهي قزل آلا رنگين كمان توصيه مينمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

محبوبی صوفیانی، ن.، و فانی، ع.، و فیضی، ز.، و پوررضا، ج. (1382). اثر سطوح مختلف روغن ماهی کلیکا در جیره, بر صفات پرورشی ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 7(1), 245-245. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=707Vancouver : کپی

محبوبی صوفیانی نصراله، فانی علامه، فیضی زهرا، پوررضا جواد. اثر سطوح مختلف روغن ماهی کلیکا در جیره, بر صفات پرورشی ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1382 [cited 2021April14];7(1):245-245. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=707IEEE : کپی

محبوبی صوفیانی، ن.، فانی، ع.، فیضی، ز.، پوررضا، ج.، 1382. اثر سطوح مختلف روغن ماهی کلیکا در جیره, بر صفات پرورشی ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 7(1), pp.245-245. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=707>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی