برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  62 , شماره  5 ; از صفحه 277 تا صفحه 280 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات هپارين استاندارد و دالتپارين در پيش گيري از چسبندگي در التهاب عفوني و غير عفوني پرده صفاق درموش بزرگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

در مطالعه حاضر اثر هپارين استاندارد و هپارين با وزن مولكولي كم در پيش گيري از چسبندگي بعد از جراحي محوطه شكمي مورد مقايسه قرار مي گيرند. براي اين منظور 48 موش بزرگ به 6 گروه در دو دسته (1-3)  Aو (1-3)  Bتقسيم شدند. گروه هاي  A1و B1 به عنوان شاهد منفي در نظر گرفته شدند. شكافي به طول 3 سانتيمتر در خط مياني شكم ايجاد شد و در روده ها و صفاقي كه در معرض ديد قرار داشت، التهاب القا گرديد و در دسته B عفونت تجربي ايجاد شد. هر كدام از موش هاي گروه A2 وB2 ، 100 واحد هپارين استاندارد و موش هاي گروه A3 وB3 ، 100 واحد دالتپارين به صورت داخل صفاقي دريافت كردند. 21 روز پس از جراحي، موش ها به روش انساني كشته و شدت چسبندگي هاي محوطه صفاقي به روش ماكروسكوپيك مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل با استفاده از آزمون مربع كاي مورد تحليل آماري قرار گرفت. چسبندگي هاي صفاقي در گروه هاي آزمايش در مقايسه با گروه هاي كنترل، كاهش معني داري يافت (p<0.05)، ولي هيچت تفاوت معني داري بين گروه هاي آزمايشي مشاهده نشد (p>0.05). بنابراين، دالتپارين و هپارين استاندارد در جلوگيري از چسبندگي در التهاب تجربي عفوني و غير عفوني صفاق موثر واقع شده اند، ولي هيچ تفاوت معني داري بين اين دو دارو وجود ندارد (p<0.05). به طور خلاصه، با توجه به مزاياي هپارين هاي با وزن مولكولي كم در بدن نسبت به هپارين استاندارد، استفاده از دالتپارين بيشتر قابل توصيه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی