برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل و شرايط محيطي موثر بر شناخت و آگاهي روستاييان از بخش تعاون مورد شناسي: استان سمنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زابل
 
چکیده: 

رهيافت كلاسيك ترويج و اطلاع رساني پيرامون بخش تعاون به مناطق روستايي از اين جهت كه در انطباق با شرايط و عوامل محيطي و جغرافيايي نيست، دچار برخي كاستي هاي ساختاري است. در تلاش براي بازسازي و ارايه الگوي بهينه برنامه ريزي ترويج و اطلاع رساني تعاون خاص مناطق روستايي سوال اساسي اين است كه: عوامل و شرايط محيطي تاثيرگذار بر ميزان شناخت و آگاهي روستاييان، كدام اند و چه تاثيري بر ميزان شناخت و آگاهي تعاوني روستاييان دارند. در اين مقاله با رويكردي تبييني- تحليلي اقدام به مطالعه و تحليل برخي از مهمترين عوامل، عناصر و شرايط محيطي تاثيرگذار بر شناخت و آگاهي تعاوني روستاييان در استان سمنان پرداخته شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آزمون فرضيات تحقيق نشان مي دهد: - رابطه معني دار آماري در سطح احتمال 1% بين ميزان شناخت و آگاهي تعاوني ساكنين مناطق مختلف روستايي و نوع روستاي محل سکونت آنها به لحاظ اوضاع طبيعي (روستاهاي دشتي، كوهستاني و كوهپايه اي) وجود دارد (sig=0/000)؛- رابطه معني دار آماري بين ميزان شناخت و آگاهي تعاوني ساكنين مناطق مختلف روستايي و نوع روستاي محل سکونت آنها به لحاظ ريخت (روستاهاي خطي متمركز و غير خطي متمركز) وجود ندارد (sig=0/081)؛- رابطه معني دار آماري در سطح احتمال 1% بين ميزان شناخت و آگاهي تعاوني ساكنين مناطق مختلف روستايي و مکان گزيني روستاي محل سکونت آنها (روستاهاي مستقر در كنار جاده اصلي و دور از جاده اصلي) وجود دارد (sig=0/001)؛- بين ميزان شناخت و آگاهي تعاوني ساکنين مناطق مختلف روستايي و تعداد جمعيت روستاي محل سكونت آنها همبستگي مثبت و خطي در سطح احتمال 1% وجود دارد (p=0/201)؛- بين ميزان شناخت و آگاهي تعاوني ساکنين مناطق مختلف روستايي و كيفيت خاك كشاورزي روستاي محل سكونت آنها رابطه معني دار آماري وجود ندارد؛- بين ميزان شناخت و آگاهي تعاوني ساکنين مناطق مختلف روستايي و كيفيت منابع آب كشاورزي روستاي محل سكونت آنها همبستگي مثبت و معني دار آماري در سطح احتمال 1% وجود دارد (p=0/215 بين ميزان شناخت و آگاهي تعاوني ساکنين مناطق مختلف روستايي و متوسط بارندگي سالانه روستاي محل سكونت آنها رابطه معني دار آماري وجود ندارد. از نتايج تحقيق چنين مستفاد مي شود که در تهيه و تدوين الگوي بهينه برنامه ريزي ترويج و اطلاع رساني تعاون به مناطق روستايي، توجه به اصولي چند ضروري است که عبارتند از: اصل جريان دو سويه اطلاعات، اصل انطباق با شرايط محيطي و جغرافيايي، اصل سازگاري با ويژگي هاي فرهنگي جوامع روستايي، اصل بهره گيري از توان نهادهاي محلي در برنامه هاي اقدام براي ترويج و اطلاع رساني روستايي، اصل پوشش همگاني (دانستن حق همه است) و اصل پايداري محيطي.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی