برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  14 , شماره  4 ; از صفحه 301 تا صفحه 310 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه شاخص هاي هيجاني و افسردگي با هوشبهر کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي همراه با کمبود توجه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان
 
چکیده: 

مقدمه: اختلال بيش فعالي همراه با کمبود توجه در بين کودکان نسبتا شايع است که علاوه بر آن اختلالات ديگر از جمله افسردگي ديده مي شود. به علاوه در اين بيماران ويژگي هاي هيجاني و هوشبهر نيز تحت تاثير قرار مي گيرد. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه شاخص هاي هيجاني و افسردگي باهوشبهر در کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي همراه کمبود توجه انجام گرفته است.
روش: پنجاه و شش کودک داراي اختلال و 56 کودک بهنجار که از لحاظ سن و جنس همتا بودند انتخاب شدند و آزمون هاي بندر گشتالت، فرم کوتاه مقياس افسردگي کودکان و ماتريس هاي پيشرونده ريون به ترتيب جهت بررسي شاخص هاي هيجاني، افسردگي و هوشبهر، در مورد آنان اجرا گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که همبستگي معني داري بين شاخص هاي هيجاني و هوشبهر (01/0>P) و همچنين بين افسردگي و هوشبهر (01/0>P) وجود دارد. تحليل رگرسيون دو متغيري نشان داد که رگرسيون هوشبهر بر شاخص هاي هيجاني و افسردگي معني دار است (01/0>P). هم چنين مقدار R2 نشان داد که تقريبا 41 درصد نمرات هوشبهر توسط دو متغير مستقل تبيين مي گردد، که از اين مقدار نقش متغير شاخص هاي هيجاني به تنهايي 32% بود. هم چنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که افزودن متغير افسردگي به معادله رگرسيون فقط 9% قدرت پيش بيني را افزايش داده و در نتيجه بين متغيرهاي يادشده، متغير شاخص هاي هيجاني بهترين پيش بيني کننده هوشبهر در کودکان بيش فعال بود. نتايج آزمون t تفاوت معنادار بين کودکان بيمار و گروه کنترل (بهنجار) را در مورد متغيرهاي مورد بررسي مورد تاييد قرار داد (01/0>P).
نتيجه گيري: با توجه به همبستگي بالاي شاخص هاي هيجاني باهوشبهر و تفاوت معنادار بين کودکان بيمار و عادي، کنترل و توجه به ويژگي هاي هيجاني نقش مهمي در افزايش هوشبهر کودکان بيمار دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی