نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 91 تا صفحه 135 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه اي، سرمايه اجتماعي و رضايت از كيفيت زندگي: مطالعه موردي در روستاهاي استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در اين تحقيق، سرمايه اجتماعي مفهومي است كه داراي دو جز ساختاري و شناختي است؛ جز ساختاري كنش جمعي منافع دو طرفه را تسهيل مي كند و جز شناختي به ايجاد و تقويت وابستگي متقابل مثبت براي كنش جمعي دو طرفه مي پردازد. براي اندازه گيري اين مفهوم بر همين دو جز تكيه مي شود، به گونه اي كه در جز ساختاري عواملي مانند عضويت گروهي، حمايت متقابل، تفاوت و خدمات و در جز شناختي شاخص هايي مانند اعتماد، انسجام و تضاد در نظر گرفته شده است. همچنين، تاثير عوامل زمينه اي مانند متغيرهاي جمعيتي، متغيرهاي اقتصادي – اجتماعي، و متغيرهاي شخصيتي به همراه سرمايه اجتماعي سنجيده مي شود. جهت تحليل يافته ها و بررسي فرضيه ها، از دو روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. داده هاي اين تحقيق در 12 روستاي استان فارس، كه با روش نمونه گيري انتخاب شدند، و از طريق مصاحبه با 509 نفر از سرپرستان خانوارها جمع آوري شد. تحليل نتايج نشان داد كه يازده فرضيه از بيست فرضيه مربوط به بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه اي و سرمايه اجتماعي تاييد شد كه از آن ميان، پنج فرضيه به شاخص هاي سرمايه اجتماعي مربوط مي شود؛ همچنين، مدل تحليل رگرسيوني معنادار شد كه در واقع، تاييدي بر فرضيه تحقيق بود. سطح بالاي سرمايه اجتماعي به سطح بالاي رضايت از كيفيت زندگي مي انجامد. بنابراين، سرمايه اجتماعي در مقايسه با متغيرهاي زمينه اي مانند سن، شغل، و... پيش بيني كننده اي بهتر براي رضايت از كيفيت زندگي به شمار مي رود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ماجدی، س.، و لهسایی زاده، ع. (1385). بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای, سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی: مطالعه موردی در روستاهای استان فارس. روستا و توسعه, 9(4), 91-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68405Vancouver : کپی

ماجدی سیدمسعود، لهسایی زاده عبدالعلی. بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای, سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی: مطالعه موردی در روستاهای استان فارس. روستا و توسعه. 1385 [cited 2022August12];9(4):91-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68405IEEE : کپی

ماجدی، س.، لهسایی زاده، ع.، 1385. بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای, سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی: مطالعه موردی در روستاهای استان فارس. روستا و توسعه, [online] 9(4), pp.91-135. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68405. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1828 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی