برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح مختلف شوري و نيتروژن بر عملكرد دانه، تنظيم كننده هاي اسمزي و جذب سديم و پتاسيم در گندم رقم چمران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی)، اهواز
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر شوري و نيتروژن بر عملكرد دانه، جذب عناصر و مقدار تجمع كربوهيدرات و پرولين در گندم (رقم چمران) آزمايشي در مزرعه بصورت كرت هاي خرد شده، در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سال زراعي 1382-83 اجرا گرديد. پنج سطح شوري شاهد (آب آبياري 1.55، 10، 15 و20  دسي زيمنس بر متر بعنوان فاكتور اصلي و سه سطح نيتروژن 50، 100 و150  كيلوگرم نيتروژن در هكتار از كود نيترات آمونيم بعنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شدند. تيمارهاي شوري همراه با آب آبياري و با استفاده از نمك هاي كلريد سديم و كلريد كلسيم به نسبت 5 به1  تهيه و به خاك مزرعه با بافت لومي- رسي اضافه شدند. نتايج بدست آمده نشان داد با افزايش شوري عملكرد نهايي دانه كاهش مي يابد. در حالي كه نيتروژن باعث افزايش معني داري در عملكرد دانه شد. در تمامي سطوح شوري، عملكرد دانه در تيمار 150 بيشتر از 50 كيلوگرم نيتروژن در هكتار بود. در شرايط تنش شوري بر درصد شاخص برداشت و ميزان انتقال مجدد مواد فتوسنتزي از بخش هوايي به دانه افزوده شد. تيمار كود نيتروژن تاثير معني داري بر اين دو فاكتور نداشت. در طي بالا رفتن سطح شوري بر مقدار تجمع دو تنظيم كننده اسمزي (كربوهيدرات هاي محلول در الكل و پرولين) در بافت سبز برگ پرچم و در مرحله شروع گلدهي افزوده شد. تيمار كودي نيتروژن نيز بر ميزان تجمع پرولين افزود، اما از تجمع كربوهيدرات كاست. در اين آزمايش شوري به طور معني داري مانع جذب و تجمع پتاسيم در بخش هوايي گياه گرديد اما بر جذب و تجمع سديم در بخش هوايي و دانه افزود. نيتروژن بر ميزان پتاسيم در بذر تاثير معني داري نداشت اما بر مقدار تجمع سديم در هر دو بخش گياه افزود. با افزايش شوري از نسبت K/Na در بخش هوايي و دانه ها نيز كاسته شدند. تيمار كودي بر اين نسبت در هر دو بخش گياه تاثير بسيار معني داري داشت و اين نسبت در تيمار كودي بالا از ميزان بيشتري نسبت به سطح پايين كودي برخوردار بود. بدين ترتيب با افزايش مقدار نيتروژن نسبت K/Na در بخش هوايي افزايش و در بذر كاهش يافت. بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه رشد گياه، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه و تنظيم كننده هاي اسمزي بستگي به مقدار كود نيتروژن و سطح شوري دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری، م.، و بخشنده، ع.، و نادیان، ح.، و فتحی، ق.، و عالمی سعید، خ. (1385). تاثیر سطوح مختلف شوری و نیتروژن بر عملکرد دانه, تنظیم کننده های اسمزی و جذب سدیم و پتاسیم در گندم رقم چمران. علوم کشاورزی ایران, 1-37(3 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)), 501-513. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68315Vancouver : کپی

حیدری مصطفی، بخشنده عبدالمهدی، نادیان حبیب اله، فتحی قدرت اله، عالمی سعید خلیل. تاثیر سطوح مختلف شوری و نیتروژن بر عملکرد دانه, تنظیم کننده های اسمزی و جذب سدیم و پتاسیم در گندم رقم چمران. علوم کشاورزی ایران. 1385 [cited 2021July26];1-37(3 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)):501-513. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68315IEEE : کپی

حیدری، م.، بخشنده، ع.، نادیان، ح.، فتحی، ق.، عالمی سعید، خ.، 1385. تاثیر سطوح مختلف شوری و نیتروژن بر عملکرد دانه, تنظیم کننده های اسمزی و جذب سدیم و پتاسیم در گندم رقم چمران. علوم کشاورزی ایران, [online] 1-37(3 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)), pp.501-513. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68315. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی