برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان تحمل خشكي ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم دوروم بر اساس معيارهاي فيزيولوژيك و ساير شاخصهاي وابسته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، کرمانشاه
 
چکیده: 

چهارده ژنوتيپ گندم دوروم انتخابي از پروژه گندم موروم موسسه تحقيقات كشاورزي ديم در دو شرايط ديم و آبياري تكميلي بر اساس مهمترين صفات فيزيولوژيك و شاخص هاي تحمل خشكي در سال زراعي 1382-83 در مزرعه تحقيقاتي معاونت موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور در كرمانشاه مورد بررسي قرار گرفت. ژنوتيپها بر اساس صفات فيزيولوژيك محتواي آب نسبي برگ، ميزان آب نسبي از دست رفته، كلروفيل فلورسنس، كلروفيل a، كلروفيل b، ميزان پرولين، درصد خسارت غشا سلولي و همچنين شاخص تحمل خشكي (STI) و شاخص انتخاب چندگانه (MSI) مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه اختلاف معني داري بين ژنوتيپهاي مورد بررسي از لحاظ اكثر صفات مطالعه شده وجود دارد. بيشترين محتواي آب نسبي برگ مربوط به ژنوتيپ شماره 1 و كمترين آن مربوط به ژنوتيپ شماره 8 بود. بيشترين ميزان خسارت غشا سلولي مربوط به ژنوتيپهاي شماره 10، 11 و كمترين آن مربوط به ژنوتيپ شماره 3 بود. ميزان كلروفيل هاي a وb براي ژنوتيپ شماره 3 بيشترين و براي ژنوتيپ شماره 2 كمترين بود. ژنوتيپهاي شماره 1، 3،5  و 6 علاوه بر اينكه از بالاترين ميزان STI برخوردار بودند، ميزان عملكرد دانه بالاتري نيز نسبت به ساير ژنوتيپها در هر دو شرايط ديم و آبياري تكميلي داشتند. نتايج حاصل از تجزيه رگرسيون نشان داد كه سه صفت روز تا گلدهي، محتواي آب نسبي برگ و ميزان آب نسبي از دست رفته در تعيين معادله تحمل خشكي بيشترين نقش را دارند. نتايج حاصل از باي پلات بر اساس تجزيه به مولفه هاي اصلي نشان داد كه ژنوتيپهاي شماره 1، 3، 4، 6، 11 و13  از پتانسيل بهترين نسبت به ساير ژنوتيپ ها براي تحمل خشكي برخوردار مي باشند. نتايج حاصل از تجزيه كلاستر و تجزيه تابع تشخيص سه ژنوتيپ شماره 1، 3 و6  را دريك گروه از بقيه ژنوتيپ ها بر اساس شاخص STI وMSI  جدا نمود. بنابراين بر اساس نتايج بدست آمده از مطالعه صفات فيزيولوژيك و شاخص هاي مطالعه شده مي توان ژنوتيپهاي شماره 1، 3 و6  كه از پتانسيل بهتري نسبت به ساير ژنوتيپها برخوردار مي باشند را به عنوان ژنوتيپهاي متحمل به خشكي پيشنهاد نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ر.، و حق ‌پرست، ر.، و آقایی سربرزه، م.، و عبدالهی، ع. (1385). ارزیابی میزان تحمل خشکی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم بر اساس معیارهای فیزیولوژیک و سایر شاخصهای وابسته. علوم کشاورزی ایران, 1-37(3 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)), 563-575. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68306Vancouver : کپی

محمدی رضا، حق ‌پرست رضا، آقایی سربرزه مصطفی، عبدالهی عبدالوهاب. ارزیابی میزان تحمل خشکی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم بر اساس معیارهای فیزیولوژیک و سایر شاخصهای وابسته. علوم کشاورزی ایران. 1385 [cited 2021July28];1-37(3 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)):563-575. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68306IEEE : کپی

محمدی، ر.، حق ‌پرست، ر.، آقایی سربرزه، م.، عبدالهی، ع.، 1385. ارزیابی میزان تحمل خشکی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم بر اساس معیارهای فیزیولوژیک و سایر شاخصهای وابسته. علوم کشاورزی ایران, [online] 1-37(3 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)), pp.563-575. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68306. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی