برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و عوامل فردي – خانوادگي با رضايت زناشويي در كاركنان اداره هاي دولتي شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه ساده و چندگانه ويژگيهاي شخصيتي (روان رنجورخويي، برونگرايي، بازبودن، توافق و وجداني بودن) و عوامل فردي – خانوادگي (طول مدت ازدواج، وضعيت اقتصادي، تعداد فرزندان، تحصيلات، تفاوت سني، نوع ازدواج و سن ازدواج) با رضايت زناشويي در كاركنان اداره هاي دولتي شهر اهواز اجرا شد. آزمودنيها در اين پژوهش 339 نفر(168 زن و 171 مرد) بودند، كه به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. آزمودنيها به پرسشنامه هاي رضايت زناشويي انريچ (ENRICH)، پرسشنامه شخصيتي نئو (Neo-FFI) و پرسشنامه اطلاعات فردي – خانوادگي پاسخ دادند. براي تحليل داده ها علاوه بر روشهاي توصيفي (ميانگين و انحراف معيار)، از ضريب همبستگي ساده، روش رگرسيون چند مرحله اي و رگرسيون با ورود مكرر براي آزمودن فرضيه ها استفاده شد. نتايج نشان دادند كه: در كل آزمودنيها عامل شخصيتي روان رنجورخويي با رضايت زناشويي رابطه منفي دارد، ولي عوامل شخصيتي برونگرايي، بازبودن، توافق و وجداني بودن با رضايت زناشويي رابطه مثبت دارند. عوامل فردي – خانوادگي سن ازدواج، فاصله سني، نوع ازدواج و تحصيلات با رضايت زناشويي رابطه اي ندارند. بين وضعيت اقتصادي و رضايت زناشويي رابطه مثبت وجود دارد. عوامل فردي – خانوادگي تعداد فرزندان و طول مدت ازدواج و رضايت زناشويي رابطه منفي دارند. عوامل شخصيتي و فردي – خانوادگي با رضايت زناشويي رابطه چندگانه دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 547
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی