برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر زمان و مقادير كشت بذر بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد گياه دارويي Plantago ovata در شرايط ديم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 
چکیده: 

اين آزمايش در ايستگاه تحقيقاتي مراوه تپه واقع در شمال شرقي استان گلستان در طول شرقي 55o 57' و عرض شمالي 37o 48، در شرايط ديم با ارتفاع 430 متر از سطح دريا، بافت خاك سيلتي لوم تا سيلتي كلي لوم، بارش متوسط ساليانه 330 ميليمتر و اسيديته خاك در حد خنثي، انجام شد. اين طرح به صورت طرح كرت هاي يكبار خردشده اجرا شد. تيمارهاي مورد بررسي عبارت بودند از: ميزان بذر (2، 4 و 6 كيلوگرم در هكتار) و تاريخ كاشت به فواصل پانزده روز (نيمه دوم بهمن ماه و نيمه اول اسفند ماه) در نظر گرفته شد. درصد جوانه زني بذر در آزمايشگاه با كشت در پتريديش تعيين و بر اساس آن ميزان بذر مورد نياز در هر كرت تعيين گرديد. در طي رشد مراحل رشد ثبت گرديد. براي محاسبه توليد بذر در واحد سطح، در زمان رسيدگي بذر، از وسط كرت ها نمونه برداري انجام شد. براي انداره گيري مولفه هاي طول سنبله، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله از وسط هر كرت پنج بوته به صورت تصادفي انتخاب شد. طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در هر بوته تحت تاثير تاريخ كاشت قرار نگرفت، اما تحت تاثير ميزان كاشت بذر قرار گرفته و به ترتيب در سطح احتمال 5، 1 و 1 درصد اختلاف معني داري را نشان دادند. شاخص برداشت (HI) در سطح احتمال 1 و 5 درصد اختلاف معني داري نداشت و تحت تاثير ميزان كشت بذر و تاريخ كشت قرار نگرفت. تاريخ كاشت اثر معني داري بر عملكرد بذر نداشت، اما بر اساس نتايج بدست آمده اثر ميزان كاشت بذر بر عملكرد بذر در سطح 5 درصد اختلاف معني داري داشت و بالاترين عملكرد در ميزان كاشت 6 كيلوگرم در هكتار بدست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دری، م. (1385). اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 22(3 (پیاپی 33)), 262-269. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68282Vancouver : کپی

دری محمدعلی. اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1385 [cited 2021August05];22(3 (پیاپی 33)):262-269. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68282IEEE : کپی

دری، م.، 1385. اثر زمان و مقادیر کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 22(3 (پیاپی 33)), pp.262-269. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68282. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی