برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي پتانسيل عملكرد ژنوتيپهاي عدس در كشت انتظاري و بهاره در شرايط كرج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به منظور بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپهاي عدس در كشت انتظاري و بهاره 5 لاين مقاوم به سرما و 2 رقم مرسوم منطقه در تاريخهاي 15 آذر به عنوان كشت انتظاري، 15 اسفند و 15 فروردين به عنوان كشت بهاره زود هنگام (وراكشت) و متداول (هراكشت) مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمايش بصورت فاكتوريل 3×7 در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تكرار در سال زراعي 1382-83 در مزرعه تحقيقاتي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در كرج به اجرا درآمد. عملكرد دانه و ماده خشك، شاخص برداشت، اجزاي عملكرد، صفات مورفولوژيكي و فنولوژيكي مطالعه شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد تاثير تاريخ كاشت بر عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، تعداد غلاف در بوته، متوسط تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه در سطح 1 درصد و براي شاخص برداشت در سطح 5 درصد معني دار بود. در كشت انتظاري عملكرد دانه و بيولوژيك، شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف نسبت به كشت بهاره افزايش يافت. صفات فوق همچنين در سطح 1 درصد تحت تاثير ژنوتيپ ها قرار گرفتند و ژنوتيپ شماره دو از نظر اكثر صفات به جز عملكرد بيولوژيك برتر بود. ارتفاع بوته، ارتفاع پايين ترين غلاف از سطح خاك و تعداد شاخه فرعي گل دهنده به طور معني داري در سطح 1 درصد تحت تاثير تاريخ كاشت قرار گرفتند و كشت انتظاري سبب افزايش هريك از اين صفات شد. همين طور اين صفات به طور معني داري تحت تاثير ژنوتيپ ها قرار گرفتند. كشت انتظاري طول دوره پرشدن دانه را نيز افزايش داد. مطالعات همبستگي نشان داد كه عملكرد دانه عدس با عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، صفات مورفولوژيكي و فنولوژيكي رابطه مثبت و با وزن هزار دانه همبستگي منفي داشت. در نهايت با توجه به بررسي انجام شده كشت انتظاري عدس بر بقيه تاريخهاي كاشت ارجحيت داشت و ژنوتيپ شماره 2 (با منشا تربت حيدريه) به طور معني داري عملكرد بيشتري حتي از ارقام مرسوم توليد نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباسی سورکی، ع.، و مجنون حسینی، ن.، و یزدی صمدی، ب. (1385). بررسی پتانسیل عملکرد ژنوتیپهای عدس در کشت انتظاری و بهاره در شرایط کرج. علوم کشاورزی ایران, 1-37(3 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)), 403-411. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68224Vancouver : کپی

عباسی سورکی علی، مجنون حسینی ناصر، یزدی صمدی بهمن. بررسی پتانسیل عملکرد ژنوتیپهای عدس در کشت انتظاری و بهاره در شرایط کرج. علوم کشاورزی ایران. 1385 [cited 2021July24];1-37(3 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)):403-411. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68224IEEE : کپی

عباسی سورکی، ع.، مجنون حسینی، ن.، یزدی صمدی، ب.، 1385. بررسی پتانسیل عملکرد ژنوتیپهای عدس در کشت انتظاری و بهاره در شرایط کرج. علوم کشاورزی ایران, [online] 1-37(3 (ویژه زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی زراعی)), pp.403-411. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68224. 

 
بازدید یکساله 163 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی