برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي جوامع گياهي و شرايط فيزيوگرافيكي به منظور تهيه نيمرخ جوامع جنگلي شمال ايران (مطالعه موردي: جنگل خيرودكنار نوشهر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 
چکیده: 

شناسايي جوامع گياهي گامي در براي مطالعه پويايي، روابط متغيرهاي محيطي و تحول آنها مي باشد. بر اين اساس تحقيق حاضر با هدف شناخت جوامع گياهي و ارتباط آن با شرايط فيزيوگرافيكي به منظور ترسيم نيمرخ رويشي در جنگل آموزشي- پژوهشي دانشگاه تهران واقع در خيرودكنار نوشهر انجام شده است. پوشش گياهي منطقه با استفاده از روش براون- بلانكه (Braun- Blanquet) مورد بررسي قرار گرفته و در پي آن جوامع گياهي بر اساس تجزيه و تحليل داده هاي پوشش گياهي به روشهاي آناليز تطبيقي نا اريب (DCA) و آناليز دو طرفه گونه هاي معرف (TWINSPAN) تعيين گرديد. سپس ارتباط جوامع با شرايط فيزيوگرافيكي منطقه با روي هم گذاري لايه هاي رقومي توليد شده در محيط ARCGIS مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نتايج حاصل از اين بررسي، 6 جامعه گياهي در منطقه قابل تشخيص بوده كه عبارتند از:
Parrotio-Carpinetum, Querco-Carpinetum, Alno-Fagetum, Rusco-Fagetum, Carpino-Fagetum, Fagetum orientalis
الگوي پراكنش جوامع گياهي بر اساس شرايط فيزيوگرافيكي نشان مي دهد كه جوامع گياهي ذكر شده در بيشتر جهت هاي جغرافيايي و شيب ها استقرار داشته و به لحاظ ارتفاع از سطح دريا داراي نيمرخ رويشي متفاوت مي باشند. بر اين اساس جامعه Parrotio-Carpinetum در دامنه ارتفاعي 800- 200 متر از سطح دريا، جامعه Querco-Carpinetum دامنه ارتفاعي 1400- 600 متر و بيشتر در جهت هاي جنوبي و جنوب غربي و جوامع گياهي با حضور غالب راش در طبقه ارتفاعي 1600- 800 متر استقرار دارند. در اين دامنه ارتفاعي سطح قابل توجهي متعلق به جامعه آميخته راش مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 328
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی