برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

واكنش گراسهاي مرتعي بروموس (Bromus) و اگروپايرون (Agropyron) به قارچ فوزاريوم (Fusarium) براي جوانه زني بذر و رشد گياهچه در شرايط آزمايشگاه و محيط طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 
چکیده: 

در اين آزمايش، درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني،‌ طول ريشه چه و ساقه چه، و شاخص بنيه بذر در 5 گونه Agropyron و 2 اكوتيپ گونه Bromus persicus تحت 2 غلظت اسپور از گونه هاي Fusarium graminearum و Fusarium avenaceum مورد ارزيابي قرار گرفتند. غلظت هاي اسپوري 114×104/ml و 57×104/ml براي F.graminearum و 152×104/ml و 76×104/ml براي گونه F. avenaceum براي آلوده نمودن بذر در نظر گرفته شد. همچنين نمونه اي از بذرهاي مورد بررسي در شرايط عاري از آلودگي به عنوان شاهد نيز كشت گرديد. ميان جنس ها، گونه هاي يك جنس و نيز اكوتيپ هاي يك گونه گياهي براي صفات درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، نسبت طول ريشه چه به ساقه چه، و شاخص بنيه بذر و نسبت وزن خشك بهتر در هر دو شرايط آزمايشگاه و طبيعي اختلاف معني داري وجود داشت. همچنين تيمارهاي قارچي در شرايط آزمايشگاهي تاثير معني داري بر كليه صفات به جز نسبت طول ريشه چه به ساقچه داشتند، ولي در شرايط طبيعي تفاوت بين سطوح قارچ ها معني دار نبود. اثرپذيري صفات بنيه اي بذر هر دو جنس تحت تيمار اسپورهاي دو گونه قارچ در شرايط آزمايشگاهي بيشتر بود. شاخص بنيه، سرعت و درصد جوانه زني بذرهاي آلوده در گونه هاي A. intermedium و A. elongatum از ساير گونه ها بيشتر بود. قارچ F. graminearum با غلظت 114×104/ml بيشترين تاثير را بر كاهش شاخص بنيه بذر، سرعت و درصد جوانه زني بذر داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی