برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه 26 ژنوتيپ علف باغ (Dactylis glumerata) از نظر كيفيت علوفه در استان زنجان به منظور توليد واريته هاي مصنوعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، کیلومتر 28 جاده تهران، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 
چکیده: 

علف باغ (Dactylis glumerata) يكي از گرامينه هاي مهم مرتعي چند ساله براي ايجاد چراگاه و توليد علوفه خشك است. به منظور بررسي تنوع كمي و كيفي 26 ژنوتيپ از D.glumerata آزمايشي در قالب بلوك هاي كامل تصادفي نامتعادل با سه تكرار در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان در سال هاي 84-1383 اجرا شد. در چين تابستانه، عملكرد علوفه، ارتفاع بوته، تاريخ ظهور خوشه، نسبت برگ به ساقه، درصد قابليت هضم، ميزان پروتئين خام، قندهاي محلول در آب، فيبر خام، ديواره سلولي، ديواره بدون همي سلولز و خاكستر كل موجود در علوفه اندازه گيري شد. ضرايب همبستگي محاسبه شده نشان دهنده همبستگي مثبت و معني داري بين صفت نسبت برگ به ساقه با عملكرد و بين صفات قندهاي محلول در آب و پروتئين خام با كيفيت علوفه بودند. ژنوتيپ هاي مورد مطالعه از نظر تمام صفات به جز فيبر خام، ديواره سلولي بدون همي سلولز و خاكستر كل داراي اختلاف معني داري بودند. از روي ضريب تغييرات نيز مي توان نتيجه گرفت كه از بين صفات، تعداد ساقه داراي بيشترين تنوع و صفت ديواره سلولي داراي كمترين پراكنش بود. بر اساس نتايج مقايسه ميانگين صفات به روش دانكن ژنوتيپ هاي 19، 28-21، 32، 33 و 34 داراي بيشترين عملكرد بودند. از نظر تاريخ ظهور خوشه، ژنوتيپ هاي 25-3، 36-32 جزو گروه خيلي زودرس و ژنوتيپ هاي 1، 2، 6، 17، 21، 27، 28 و 30 در گروه خيلي ديررس قرار گرفتند. از نظر قابليت هضم نيز ژنوتيپ ها در چهار گروه قرار گرفتند. كه ژنوتيپ 21 با 67.19 درصد بيشترين ميزان قابليت هضم را داشت. همچنين از نظر پروتئين خام ژنوتيپ ها به چهار گروه دسته بندي شدند، كه ژنوتيپ 32 با ميزان 22.68 درصد داراي بيشترين ميزان پروتئين بود. به طور كلي مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه با كاشت ژنوتيپ هاي 1، 21، 10، 8، 3، 17، 24، 32 و 36 در كنار يكديگر مي توان به توليد بذر مصنوعي حاصل از گرده افشاني آزاد آنها اقدام نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی، پ.، و جعفری، ع. (1385). مقایسه 26 ژنوتیپ علف باغ (Dactylis glumerata) از نظر کیفیت علوفه در استان زنجان به منظور تولید واریته های مصنوعی. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 14(3 (پیاپی 25)), 175-180. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68149Vancouver : کپی

مرادی پرویز، جعفری علی اشرف. مقایسه 26 ژنوتیپ علف باغ (Dactylis glumerata) از نظر کیفیت علوفه در استان زنجان به منظور تولید واریته های مصنوعی. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1385 [cited 2021July25];14(3 (پیاپی 25)):175-180. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68149IEEE : کپی

مرادی، پ.، جعفری، ع.، 1385. مقایسه 26 ژنوتیپ علف باغ (Dactylis glumerata) از نظر کیفیت علوفه در استان زنجان به منظور تولید واریته های مصنوعی. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 14(3 (پیاپی 25)), pp.175-180. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68149. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی