برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  21 , شماره  4 (پياپي 30) ; از صفحه 553 تا صفحه 586 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ساليسيليك اسيد بر ميزان برخي از متابوليت هاي ثانويه (ساپونين ها و آنتوسيانين ها) و القا مقاومت ضد ميكروبي در گياه دارويي .Bellis perennis L

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

گياهان تركيبهاي ثانويه گوناگوني توليد مي كنند، تعدادي از آنها مي توانند رشد ميكروبها را در شرايط invitro مهار كنند. اين تركيبهاي مهاركننده ممكن است در طي رشد و نمو طبيعي گياه توليد شوند و يا تنها در پاسخ به حمله عوامل بيماريزا يا استرس توليد شوند. اهميت اين تركيبات ناشي از خصوصيات دارويي، فعاليت ضد ميكروبي و احتمالا نقش آنها به عنوان تعيين كننده هاي مقاومت گياه در برابر بيماري مي باشد. از اين رو اگر شرايطي فراهم گردد كه توليد تركيبهاي ثانويه موجود در گياهان دارويي افزايش يابد، هم از لحاظ ويژگيهاي دارويي و هم از لحاظ ويژگيهاي اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بود. در پژوهش حاضر واكنش گياهي Bellis perennis L. از تيره كمپوزيته در پاسخ به تيمار ساليسيليك اسيد (SA) و ميزان تجمع دو متابوليت ثانويه ساپونين و آنتوسيانين به ترتيب در ريشه ها و برگهاي گياه مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه مقدار تركيبهاي ثانويه ساپونين و آنتوسيانين در گياهان تيمارشده با غلظت هاي 3 ،7 و 11 ميكرومولار SA نسبت به گياهان تيمار نشده با SA و بدون آلودگي (گياهان كنترل) افزايش پيدا مي كند. همچنين مقدار اين تركيبها در گياهان آلوده و بدون تيمار SA بيشتر از گياهان كنترل بود و در زماني كه گياهان آلوده، با SA تيمار شدند، افزايش قابل ملاحظه اي در مقدار اين تركيبات نسبت به گياهان كنترل مشاهده شد. همچنين قله هاي بدست آمده از نمونه ها به روش HPLC و مقايسه آن با تركيبهاي استاندارد، نتايج فوق را تاييد كرد. نتايج نشان داد، طول عمر گياهان آلوده تيمار شده با SA، بيشتر از گياهان آلوده شده و تيمار نشده با SA مي باشد. همچنين بين افزايش طول عمر در اين گياهان كه در اثر تيمار SA ايجاد شد، با افزايش ميزان اين تركيبها رابطه معني داري مشاهده شد. بنابراين به نظر مي رسد كه استفاده از تيمار SA به گياه ميناي چمني به طور معني داري در كاهش شدت بيماري و افزايش ميزان تركيبهاي ثانويه در گياهان آلوده و بدون آلودگي، نسبت به گياهان كنترل موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی