برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگيهاي مورفولوژيكي برگ گردوي ايراني (.Juglans regia L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

شناسايي، حفاظت و استفاده از منابع ژنتيكي به عنوان يكي از ارزشمندترين ثروت هاي ملي هر كشور از اهميت خاصي برخوردار است. درخت گردوي ايراني (Persian Walnut (Juglans regia L.)) نيز به دليل ارزشهاي چندگانه (خوراكي، چوب، حفاظتي، ژنتيكي و دارويي) خود يكي از منابع بسيار ارزشمند ژنتيكي ايران به شمار مي آيد. به همين منظور 32 صفت مورفولوژيكي برگ گونه گردوي ايراني بر روي 243 پايه از 9 جمعيت (شامل 4 جمعيت خودرو و 5 جمعيت دست كاشت با تكرار نمونه برداري در دو سال پياپي براي جمعيت هاي خودرو) تحقيق شد. اثر سال بر روي صفات بررسي گرديد. اثر تعداد برگچه بر روي تغيير ارزش صفت درون هر ژنوتيپ نيز ارزيابي شد. با تجزيه واريانس صفات مورد بررسي، F ژنوتيپ در مورد تمامي صفات كمي در سطح 0.001 معني دار شد و اين نشانگر اختلاف بسيار معني دار و تنوع مناسب صفات بررسي شده بين ژنوتيپهاي مورد مطالعه است. با تصحيح ضريب تنوع (Coefficient of Variance) (C.V.) هر صفت (با كسر ضريب تغييرپذيري درون ژنوتيپ (Coefficient of Variance in Genotype (C.V.G.) تصحيح شده بر اساس گروه هاي برگچه اي (5، 7، 9 و 11 برگچه اي) از ضريب تنوع اوليه)، ضريب تنوع صفات بسيار واقعي تري بدست آمد. به منظور تعيين كم تغيير پذيرترين صفات، بر پايه ضريب تغييرات اين صفات درون ژنوتيپ ها (C.V.G.) با اعمال تصحيحات لازم در زمينه گروههاي برگچه هر ژنوتيپ (در 243 تكرار- تعداد پايه هاي بررسي شده) مقايسه ميانگيني بر اساس شيوه دانكن صورت گرفت. ضرايب همبستگي ساده ميان صفات به تفكيك جوامع برگچه اي (5، 7 و 9 برگچه اي) مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت با تجزيه و تحليل خوشه اي (با شيوه (Unweighted Paired Group Method using Arithmetic averages) (UPGMA تمامي 243 پايه بررسي شده بر اساس تمامي 32 صفت مورد بررسي، 19 خوشه بدست آمد كه هفت خوشه آن تك عضوي و چهار خوشه آن دو يا سه عضوي بودند. از مجموع بررسيهاي صورت گرفته بر روي صفات برگي جمعيت هاي درخت گردو در ايران، مهمترين صفات تمايز دهنده قابل اعتماد مورفولوژيكي برگ گردوي ايران عبارت بودند از: طول بزرگترين برگچه، طول دمبرگ، شكل حاشيه برگچه، آرك تانژانت نسبت ميانگين طول برگچه به ميانگين عرض برگچه و آرك تانژانت نسبت نصف عرض برگ به طول دمبرگ.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری صیادی، م.، و مروی مهاجر، م.، و مظفری، ج.، و سبحانی، ه. (1385). بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی برگ گردوی ایرانی (.Juglans regia L). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 14(1 (پیاپی 23)), 1-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68131Vancouver : کپی

جعفری صیادی محمدحسن، مروی مهاجر محمدرضا، مظفری جواد، سبحانی هوشنگ. بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی برگ گردوی ایرانی (.Juglans regia L). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 1385 [cited 2021September27];14(1 (پیاپی 23)):1-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68131IEEE : کپی

جعفری صیادی، م.، مروی مهاجر، م.، مظفری، ج.، سبحانی، ه.، 1385. بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی برگ گردوی ایرانی (.Juglans regia L). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, [online] 14(1 (پیاپی 23)), pp.1-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68131. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی