برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  21 , شماره  4 (پياپي 30) ; از صفحه 489 تا صفحه 504 .
 
عنوان مقاله: 

همزيستي ميكوريز وزيكولار آربوسكولار در گياهان دارويي پارك ملي تندوره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

ميكوريزا از همزيستي بين ريشه گياه و ريشه قارچ بوجود مي آيد. همزيستي ميكوريزا تحمل گياه را در برابر عوامل آسيب رسان به گياه، مانند تنش خشكي و شوري افزايش مي دهد، افزايش زيتوده را باعث مي شود و در نتيجه در توسعه گياهان در بيشتر اكوسيستم ها موثر مي باشد. پارك ملي تندوره با مساحت 73435 هكتار در ناحيه خشك شمال خراسان واقع شده است. خصوصيات طبيعي و تفاوتهاي اقليمي بين نقاط پست و مرتفع اين پارك باعث تنوع در پراكش گياهان آن شده است. از آنجا كه حدود 30 درصد گياهان اين پاك دارويي هستند، بررسي پراكنش ميكوريزايي گياهان با هدف توسعه پايدار ضروري مي باشد. در اين تحقيق، نمونه هاي خاك و گياه كامل در هفت ايستگاه در فصول بهار و پاييز و از 32 پلات (10×10 m) جمع آوري شد. نمونه هاي خاك و گياه كامل از محدوده سايه انداز هر گياه و تا عمق 30 سانتيمتري برداشته شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمايشگاه ريشه هاي نازك گياهان جداسازي و كدگذاري گرديد. مقاطع طولي ريشه گياهان تهيه و پس از مراحل رنگبري - رنگ آميزي با لاكتوفنول كاتن بلوو تهيه لام مورد بررسي ميكروسكوپي قرار گرفت. اسپورهاي قارچ هاي ميكوريزايي با استفاده از سانتريفوژ ساكاروزي 60 درصد در دور 900 به مدت 2 دقيقه و صافي كردن بر روي كاغذ ميلي پور مدرج از ده گرم خاك جداسازي شده و تعداد اسپورهاي هر گرم خاك براي هر ايستگاه محاسبه شد. تعداد 53 گونه گياهي كه 28 گونه آن دارويي بودند شناسايي شد. 50 گونه از 53 گونه گياهي و 26 گونه از 28 گونه گياه دارويي ميكوريزايي بودند. ميكوريزاي وزيكولار آربوسكولار رايج ترين نوع ميكوريزا بود. هفت گونه از جنس Glomus در ريزوسفر گياهان دارويي شناسايي شدند كه عبارتند از: G. constrictum, G. clarum, G. caledonium ،G. macrocarpum, G. geosporum, G. deserticola, G. etunicatum  بالاترين ضريب اهميت و شاخص چيرگي در گونه Juniperus excelsa و كمترين آن در گونه Verbascum orientale محاسبه شد. فراواني اسپورهاي ميكوريزايي با بافت خاك لومي همبستگي مثبت و با مقدار فسفر، كلسيم و منيزيم همبستگي منفي دارد. غلظت هاي مياني پتاسيم و كم كلسيم تشكيل ميكوريزا را تسريع مي كند. نظر به اهميت رخداد ميكوريزاي وزيكولار آربوسكولار در بيش از 90 درصد گياهان دارويي اهميت آن در اكوسيستم هاي نيمه بياباني و كوهستاني كاملا مشخص است. بنابراين، در برنامه هاي توسعه زراعي گياهان دارويي توجه به پديده همزيستس ميكوريزا ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 200
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی