برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ميزانهاي مختلف بذر كشت شده بر عملكرد علوفه گونه يونجه يكساله Medicago rigidula در كردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

استفاده از يونجه هاي يكساله به جاي آيش در ديمزارها ضمن افزايش توليد علوفه، موجب حفظ آب و خاك، بهبود وضعيت خاك و بهره وري از زمين مي گردد. لذا انجام تحقيقات گسترده تر در مناطق مختلف اكولوژيكي كشور، بويژه مناطق مستعد رشد و پراكنش گونه هاي مقاوم به سرما از اهميت ويژه اي برخوردار است. در همين راستا آزمايش بررسي اثر مقادير مختلف بذر كشت شده بر عملكرد گونه يونجه يكساله Medicago rigidula در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي، شامل مقادير مختلف بذر با 5 سطح شامل مقادير 6، 8، 1، 12 و 14 كيلوگرم بذر در هكتار در چهار تكرار در طي سالهاي زراعي 71 و 72 در ايستگاه تحقيقات زاله سنندج با ارتفاع 1340 متر از سطح دريا و متوسط بارندگي سالانه 462 ميليمتر جرا شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفت عملكرد علوفه خشك قابل برداشت سطوح متفاوت مقدار بذر كاشت شده نشان داد كه در هر دو سال زراعي مورد بررسي، اختلاف معني داري از لحاظ آماري ميان عملكرد علوفه سطوح مختلف بذري وجود نداشت. ترتيب توليدي عملكرد علوفه خشك سطوح مختلف بذري در هر دوسال زراعي مورد بررسي يكسان بود، به گونه اي كه سطح اول (6 كيلوگرم بذر در هكتار) در هر دو سال كمترين (متوسط 560 كيلوگرم در هكتار) و سطح پنجم (14 كيلوگرم بذر در هكتار) بيشترين عملكرد علوفه (متوسط 963 كيلوگرم در هكتار) را داشتند. ميزان عملكرد علوفه به ازاي افزايش مقدار بذر كشت شده نشان داد كه با وجود غيرمعني دار شدن اختلاف عملكرد علوفه بين سطوح مختلف بذر، اعمال 14 كيلوگرم بذر در هكتار در آزمايش با توجه به ميزان تغيير عملكرد علوفه اي كه ايجاد نموده و موازنه اقتصادي ميان ميزان افزايش بذر و مقدار علوفه توليد شده اضافي و بهره گيري از حداكثر توان توليدي زمين نسبت به سطوح ديگر از اولويت بيشتري برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 203
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی