برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين درد و اضطراب در بيماران سوختگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پرستاری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اضطراب، شايع ترين پاسخ فيزيولوژيك و سايكولوژيك به درد در بيماران سوختگي مي باشد كه مي تواند عملكرد جسماني و رواني آنها را تحت تاثير قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين درد و اضطراب در بيماران سوختگي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي كه در بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شد، 60 بيمار بستري در بخش سوختگي زنان انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه اطلاعات فردي بيماران، ابزار ديداري- خطي شدت درد و پرسشنامه خود گزارشي ميزان اضطراب بيماران سوختگي استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS و ضريب همبستگي اسپيرمن در سطح معني داري P?0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: بين شدت درد و ميزان اضطراب در هفته اول
(rs=0.61, P?0.002)، طي هفته سوم (rs=0.43, P?0.002) و هفته چهارم (rs=0.58, P?0.002) همبستگي معني داري از نظر آماري وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، مي توان اذعان داشت كه در مراقبت، درمان و كنترل درد بيماران سوختگي بايستي به كنترل اضطراب اين بيماران توجه خاصي مبذول نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی