برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه روابط بين عملکرد و اجزا عملکرد گل در ژنوتيپ هاي گل محمدي .Rosa damascene Mill

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي عملکرد گل در هر بوته و اجزا عملکرد در گل محمدي، آزمايشي در قالب بلوک کامل تصادفي با سه تکرار بر روي 35 ژنوتيپ گل محمدي در ايستگاه تحقيقات مناطق خشک و بياباني کاشان انجام شد. چهارده صفت مورفولوژيکي و عملکردي اندازه گيري شدند. همبستگي عملکرد گل در هر بوته با صفات وزن تر گل، عملکرد گل در هر شاخه، تعداد گل در هر شاخه و ارتفاع گياه مثبت و معني دار و با صفات طول غنچه منفي و معني دار بود. تجزيه و تحليل رگرسيون مرحله اي براي عملکرد گر در هر بوته نشان داد که صفت وزن تر هر گل و تعداد گل در هر بوته به ترتيب وارد مدل شدند و 99 درصد تغييرات عملکرد گل در بوته را توجيه نمودند. تجزيه عاملها، 5 عامل پنهاني را معرفي نمود که در مجموع 83.2 درصد از واريانس بين صفات را بيان نمودند. در عامل اول، صفات تعداد گل در هر شاخه، عملکرد گل در هر شاخه ،قطر تاج پوشش، تعداد گل در هر بوته، طول نهنج و طول دوره گلدهي داراي بار عامل بالايي بودند. اين فاکتور تحت عنوان فاکتور عملکردي نامگذاري گرديد. تجزيه و تحليل ضرايب مسير نشان داد که تعداد گل در بوته، وزن تر گل و عملکرد گل در هر شاخه بالاترين اثر مستقيم را بر عملکرد گل داشتند. بنابراين، اين تحقيق پيشنهاد مي کند که تعداد گل در هر بوته، وزن تر هر گل و تعداد گل در هر شاخه مي توانند معيار انتخاب مناسبي براي بهبود عملکرد گل در هر بوته در ژنوتيپ هاي گل محمدي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی