برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات مصرف يونجه بر ليپوپروتئين ها و ايجاد رگه هاي چربي در خرگوشهاي هيپركلسترولميك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، میدان جمهوری اسلامی، خیابان خرم، مرکز درمانی تحقیقاتی صدیقه طاهره (س)
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماري هاي قلبي- عروقي به عنوان علت اصلي مرگ و مير در بيشتر كشورهاي جهان گزارش شده است. رژيم هاي غذايي حاوي فيتواستروژن در بيماري هاي قلبي- عروقي نقش مهم پيشگيري و درمان از اين بيماري را ايفا مي كنند. يونجه گياهي از خانواده نخود و حاوي مقاديري فيتواستروژن است؛ مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر اين گياه در پيدايش و پيشرفت آترواسكلروز و عوامل خطر آن انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي، تعداد 20 خرگوش نر بالغ سفيد به مدت دو هفته تحت رژيم پايه قرار گرفتند و پس از آن به طور تصادفي به چهار گروه پنج تايي تقسيم شدند (گروه اول رژيم پايه، گروه دوم رژيم پر كلسترول (1%)، گروه سوم رژيم پايه به همراه يونجه، گروه چهارم رژيم پر كلسترول به همراه يونجه) و به مدت 12 هفته تحت رژيم هاي مربوطه قرار گرفتند. قبل و بعد از اتمام دوره، نمونه ها مورد آزمايش هاي بيوشيميايي قرار گرفتند و مقادير كلسترول تام،
-HDL كلسترول، -LDL كلسترول، تري گليسيريد و قندخون ناشتا با استفاده از روش آنزيمي با كيت مربوطه تعيين گرديد. در پايان پس از اتوپسي، نمونه آئورت و كرونرهاي راست و چپ مورد بررسي آسيب شناختي قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (10) و آزمون ANOVA در سطح معني داري P≤0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: مصرف يونجه به همراه كلسترول در مقايسه با گروهي كه تنها رژيم پركلسترول دريافت كردند، موجب كاهش غير معني دار كلسترول و
–LDL كلسترول، تري گليسيريد و افزايش معني دار HDL شد و تشكيل رگه هاي چربي در آئورت،‌ كرونر راست و چپ در خرگوش هاي مصرف كننده رژيم پركلسترول به همراه يونجه در مقايسه با گروه تحت رژيم پركلسترول به طور معني داري كاهش يافت.
نتيجه گيري: گياه يونجه اثر مفيدي در جلوگيري از پيدايش و پيشرفت رگه هاي چربي دارد. جهت يافتن فرايند دقيق چنين اثري نياز به مطالعات بيشتري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی