برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي پتانسيل رويشگاه با استفاده از خصوصيات سطحي خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
چکیده: 

در اين تحقيق به منظور تشخيص کارکرد سيستم خاک، شکل زمين و اثرات آن در رشد گياهان مرتعي و ارتباط بين خصوصيات خاک و شکل زمين از دانش کارشناسي و تجزيه هاي آماري استفاده گرديد. براي انجام اين تحقيق از اطلاعات خاک و پوشش گياهي موجود از مطالعات منطقه البرز مرکزي استفاده شد. منطقه مورد مطالعه با استفاده از لايه پوشش گياهي (در بردارنده سه تيپ گياهي اصلي) و نقشه توپوگرافي 1:50000 به کمک سيستم نرم افزاري اطلاعات جغرافيايي (GIS) به واحدهاي اراضي (Land units) تقسيم گرديد. شاخص هاي کارکرد زمين شامل: شاخص چرخه عناصر غذايي (Nutrient Cycling Index)، 2- شاخص نفوذپذيري (Infiltration Index)، شاخص پايداري (Stability Index) و 4- شاخص نظام يافتگي پوشش گياهي سرزمين (Landscape Organization Index) با استفاده از ترکيب مختلفي از خصوصيات سطح خاک توليد گرديد. 230 نمونه در قالب طرح آماري فاکتوريل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. درجه شيب زمين به طور معني داري کليه شاخص هاي شکل زمين را تحت تاثير قرار داد. اثر متقابل شيب و پوشش گياهي نيز اثر معني داري روي شاخص چرخه عناصر غذايي، شاخص پايداري و شاخص نظام يافتگي چشم انداز پوشش گياهي نشان داد. جهت شيب، اثر معني داري در شاخص هاي چرخه عناصر غذايي، نفوذ پذيري و پوشش گياهي نشان نداد. با استفاده از آزمون دانکن بيشترين مقدار شاخص چرخه عناصر غذايي براي جهت هاي شمالي (سايه) معادل 28.42 و کمترين ميزان اين شاخص را براي جهت هاي جنوبي برابر با 25.57 تعيين گرديد. همين نتيجه براي ازت کل و کربن آلي حاصل شد به طوري که بيشترين ميزان اين عناصر به ترتيب براي جهت هاي شمالي > شرقي > غربي > جنوبي بود. اين تحقيق نشان داد که ارتباط نزديکي بين شاخص حاصل خيزي و وضعيت و ترکيب گياهي مراتع وجود دارد. بنابراين اين شاخص مي تواند عامل بسيار خوبي در تعيين پتانسيل رويشگاه و ترکيب گياهي مراتع باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی