برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات ژنتيکي جوامع پده با استفاده از آنزيم پراکسيداز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
چکیده: 

گونه پده (Populus euphratica Oliv.) به طور طبيعي در مناطق گسترده اي از ايران انتشار يافته و بومي مناطق خشک و نيمه خشک است. تنوع جغرافيايي و اقليمي در گسترده انتشار اين گونه سبب شده تا تفاوتهايي از نظر مورفولوژيکي و ژنتيکي ميان درختان در رويشگاههاي مختلف حاصل گردد. بررسي ايزوآنزيمي با استفاده از آنزيم پراکسيداز براي تعيين تغييرات ژنتيکي جوامع پده درباره 110 نمونه از برگ در يازده رويشگاه طبيعي که به لحاظ محيطي، طول، عرض جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا با يکديگر اختلاف داشتند انجام و فعاليت کيفي آنزيم پراکسيداز به روش ژل پلي اکريل آميد الکتروفورز (PAGE) انجام شد. نتايج حاصل از تغييرات کيفي آنزيم پراکسيداز در ده درخت از هر رويشگاه، ظهور باندها و الگوهاي ايزوآنزيمي متفاوتي را نشان داده است. در مجموع نه باند مجزا در سه ناحيه متفاوت بر روي ژل نمايان شد. ناحيه اول حداکثر داراي پنج باند و پلي مورفيسم بوده، ناحيه دوم دو باند و ناحيه سوم نيز داراي دو باند بوده است. نتايج گروه بندي درختان در رويشگاههاي مورد بررسي با استفاده از فراواني هريک از باندها از طريق تجزيه خوشه اي سه خوشه اصلي را روي دندروگرام نشان داده است. خوشه اول شامل رويشگاههاي سرخس، خجير و دزفول، خوشه دوم شامل رويشگاههاي داشلي برون، ملاوي، حميديه، گتوند، منجيل، جلفا و ماه نشان بوده و در خوشه سوم نيز تنها رويشگاه قرخلار قرار داشته که از ساير مناطق متمايز شده است. بيشترين فاصله ژنتيکي بين رويشگاه سرخس در شرقي ترين ناحيه و قرخلار در ناحيه شمالي کشور مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلاگری، م.، و جعفری مفیدآبادی، ع.، و طبری کوچکسرایی، م.، و حسینی، س. (1386). بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 15(2 (پیاپی 28)), 115-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68001Vancouver : کپی

کلاگری محسن، جعفری مفیدآبادی علی، طبری کوچکسرایی مسعود، حسینی سیدمحسن. بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 1386 [cited 2021July25];15(2 (پیاپی 28)):115-122. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68001IEEE : کپی

کلاگری، م.، جعفری مفیدآبادی، ع.، طبری کوچکسرایی، م.، حسینی، س.، 1386. بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, [online] 15(2 (پیاپی 28)), pp.115-122. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68001. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی