برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  16 , شماره  2 ; از صفحه 75 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملكرد مكمل فيتاز بر جايگزيني آردماهي با آرد سويا و تاثير آن بر رشد و تركيب بدن ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhychus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 
چکیده: 

اثر آنزيم فيتزا و جايگزيني پروتئين آرد ماهي با آرد سويا بر رشد و تركيب بدن ماهي قزل آلاي رنگين كمان در كارگاه تكثير و پرورش شهيد رجايي در سال 1383 مورد مطالعه قرار گرفت. قزل آلاها با وزن ابتدايي 5.95±121.75 گرم بطور تصادفي در 27 مخزن 2 متر مكعبي به ابعاد 2×2×0.5 متر توزيع شدند. جيره هاي آزمايشي به روش فاكتوريل 3×3 با سه سطح جايگزيني (صفر، 35 و 70 درصد) و سه سطح آنزيم فيتاز (صفر، 1000 و 2000 واحد بين المللي بر كيلوگرم غذا) تهيه و مورد استفاده قرار گرفتند. ماهيان روازنه سه بار تا رسيدن به سيري ظاهري در طول 9 هفته غذادهي شدند. نتايج نشان داد كه جايگزيني آرد ماهي با آرد سويا تا سطح 35 درصد تفاوت معني داري در رشد ايجاد نمي كند. همچنين از نظر تركيبات بدن در بين سطوح صفر، 35 و 70 درصد جايگزيني، تفاوت معني داري مشاهده نشد (P≥0.05). تاثير آنزيم فيتاز بر شاخصهاي رشد معني دار بود (P≤0.05) و بهترين نتيجه در استفاده از 2000 واحد بين المللي بر كيلوگرم غذا، بدست آمد. اثر آنزيم فيتاز بر تركيبات بدن معني دار نبود (P≥0.05). همچنين بين سطوح جايگزيني و آنزيم فيتاز، اثر متقابل معني داري از نظر برخي شاخصها وجود داشت (P≤0.05) و با افزايش مقادير آنزيم فيتاز ميزان جايگزيني افزايش يافت. با توجه به نتايج حاصله، استفاده از 2000 واحد آنزيم فيتاز بر كيلوگرم غذا و جايگزيني حداقل 35 درصد از پروتئين آرد ماهي با آرد سويا توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی