برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1385 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 285 تا صفحه 290 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير دو روش آموزش به روش سخنراني و پمفلت بر ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دختر سال آخر دبيرستان شهر سيرجان در مورد بيماري ايدز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: شيوع بيماري ايدز به نحو بي رحمانه اي در جهان گسترش پيدا كرده و به يك مشكل اضطراري جهاني تبديل شده است افزايش آگاهي به احتمال زياد مي تواند بر پيشگيري از اين بيماري موثر باشد. هدف از اين تحقيق مقايسه دو روش آموزش چهره به چهره و پمفلت بر ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دختر سال آخر دبيرستان هاي شهر سيرجان در مورد بيماري ايدز بود.
روش كار: در اين مطالعه نيمه تجربي كه 300 نفر دانش آموزان دختر سال آخر دبيرستانهاي شهر سيرجان با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي در سال 1383 مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از انتخاب نمونه ها آنها را بطور تصادفي به سه گروه تقسيم و ميزان آگاهي و نگرش آنها قبل و بعد از مداخله مورد سنجش قرار گرفت كه در گروه كنترل هيچگونه مداخله اي صورت نگرفت، درحالي كه در يك گروه پمفلت آموزشي و در گروه ديگر آموزش به روش سخنراني صورت گرفت. سپس ميزان آگاهي و نگرش در سه گروه قبل و بعد از مداخله با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي t و فيشر مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج: نتايج نشان داد كه در مقايسه ميزان آگاهي و همچنين نگرش گروه كنترل در قبل و بعد از مداخله، اختلاف معني دار ديده نشد. ميزان آگاهي در دو گروه آموزشي (پمفلت و آموزش به روش سخنراني) بعد از مداخله افزايش نشان مي دهد. همچنين ميزان نگرش در گروه آموزش به روش سخنراني بعد از مداخله مثبت تر ديده شده است كه اين اختلافها معني دار بود (P<0.05).
نتيجه گيري: از نتايج حاصله مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه براي افزايش آگاهي افراد نسبت به بيماري ايدز از روش آموزش به روش سخنراني و پمفلت و همچنين جهت ارتقا نگرش آموزش به روش سخنراني پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، س.، و کاظمی، م.، و شعبانی شهربابکی، ز.، و وزیری نژاد، ر. (1385). مقایسه تاثیر دو روش آموزش به روش سخنرانی و پمفلت بر میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر سال آخر دبیرستان شهر سیرجان در مورد بیماری ایدز. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 10(3), 285-290. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67878Vancouver : کپی

کریمی سیما، کاظمی مجید، شعبانی شهربابکی زیبا، وزیری نژاد رضا. مقایسه تاثیر دو روش آموزش به روش سخنرانی و پمفلت بر میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر سال آخر دبیرستان شهر سیرجان در مورد بیماری ایدز. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1385 [cited 2021August04];10(3):285-290. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67878IEEE : کپی

کریمی، س.، کاظمی، م.، شعبانی شهربابکی، ز.، وزیری نژاد، ر.، 1385. مقایسه تاثیر دو روش آموزش به روش سخنرانی و پمفلت بر میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر سال آخر دبیرستان شهر سیرجان در مورد بیماری ایدز. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 10(3), pp.285-290. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67878. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی