برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط تغذيه با شير مادر دردوران شيرخوارگي با ميزان فشارخون در ابتداي سنين بزرگسالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات اخير نشان داده است كه تغذيه با شير مادر موجب كاهش فشار خون دردوره كودكي مي گردد، اما ارتباط بين تغذيه با شير مادر با فشارخون در دوره بزرگسالي مشخص نيست. هدف اين مطالعه تعيين ارتباط تغذيه با شيرمادر با ميزان فشارخون در ابتداي سنين بزرگسالي مي باشد.
روش كار: اين مطالعه مقطعي بر روي 384 نفر از دانشجويان سنين 32-18 سال دانشگاه آزاد اسلامي سمنان كه به روش تصادفي در پرسشنامه ثبت شده بودند، انجام شد. متغيرهاي مخدوش كننده با مصاحبه در پرسشنامه ثبت گرديد. در نوبت اول قد و وزن نمونه ها اندازه گيري شد. فشارخون در سه نوبت (صبح، ظهر، عصر)، يك روز در ميان اندازه گيري گرديد. در تحليل داده ها نمونه ها بر حسب مدت تغذيه با شير مادر به سه گروه كمتر از 3 ماه (يا شير خشك)، 5-3 ماه و 6 ماه يا بيشتر تقسيم شدند. از آزمونهاي كاي دو و آناليز واريانس يك طرفه براي تحليل داده ها استفاده شد.
نتايج: از 384 نفر نمونه مورد مطالعه، 314 نفر مرد و 170 نفر زن بودند. ميانگين سن، شاخص توده بدني و تعداد نخ سيگار مصرفي در سه گروه تفاوت معني داري نداشت. همچنين سه گروه از نظر توزيع جنسي، سابقه فشار خون بالا در خانواده و قند خون بالا همگن بودند. ميانگين فشارخون سيستولي و دياستولي در بين سه گروه اختلاف معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه تغذيه با شيرمادر در نوزادي با فشارخون سيستولي و دياستولي در ابتداي سنين بزرگسالي ارتباطي ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی