برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 27 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

لكوسيتوري، يك شاهد ديگر از وجود التهاب در سندرم حاد كرونري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري عروق كرونري علت اصلي مرگ و مير در جوامع پيشرفته مي باشد. با توجه به اينكه عوامل خطرزاي كلاسيك نتوانسته اند. تنوع اپيدميولوژيك بيماري را بصورت كامل توضيح دهند. عوامل خطرزاي ديگر از جمله عفونتهاي سيستميك در دست بررسي مي باشند. اين مطالعه با هدف بررسي احتمال دخالت عفونتهاي موضعي و سيستميك در بروز سندرم حاد كرونري طراحي گرديد.
روش كار: در يك مطالعه موردي- شاهدي كليه بيماران با تشخيص سندرم حاد كرونري (شامل آنژين ناپايدار و انفاركتوس ميوكارد) كه در بخش
CCU بيمارستان فاطميه سمنان بستري شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. گروه كنترل از بين بيماراني انتخاب شدند كه بدليل بيماريهاي غيرعفوني در بخش داخلي بستري شده بودند. در مجموع 200 بيمار و 200 كنترل مورد بررسي قرار گرفتند. ميزان لكوسيتوري و هماچوري و نتيجه كشت ادرار در اين دو گروه بررسي و مقايسه گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي t و كاي اسكوير با سطح معني دار كمتر از 0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: گروه بيماران و كنترل از نظر سن و جنس اختلاف معني داري را نشان ندادند. ميانگين سني در گروه بيماران
60.03±19.32 سال و در گروه كنترل 59.9±17.2 و نسبت جنس مونث در هر گروه 40.5% بود. هماچوري در 18.5% بيماران و 5% گروه كنترل ديده شد (P<0.0001). لكوسيتوري در 28.5% بيماران و 12% گروه كنترل مشاهده شد (P<0.0001). آلبومينوري در 6% بيماران و 7% گروه كنترل وجود داشت كه اختلاف معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه شواهد عفونت ادراري خفيف از قبيل لكوسيتوري و هماچوري در بيماران با سندرم حاد كرونري نسبت به گروه كنترل به صورت شايع تر مشاهده مي شود. اين مورد مي تواند نشانگر يك عفونت زمينه اي خفيف، عفونت با جرمهاي ناشايع يا لكوسيتوري و هماچوري در طي يك پروسه عفوني سيستميك باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسکندریان، ر.، و قربانی، ر.، و علاوی طوسی، ج.، و ملک، م.، و متولی، ع.، و سیف الهی، م.، و بابایی، م.، و موسوی، ش.، و زحمتکش، م. (1386). لکوسیتوری, یک شاهد دیگر از وجود التهاب در سندرم حاد کرونری. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 11(1), 27-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67829Vancouver : کپی

اسکندریان رحیمه، قربانی راهب، علاوی طوسی جعفر، ملک مجتبی، متولی علیرضا، سیف الهی محمدرضا، بابایی مهدی، موسوی شاهرخ، زحمتکش مهرداد. لکوسیتوری, یک شاهد دیگر از وجود التهاب در سندرم حاد کرونری. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1386 [cited 2021September29];11(1):27-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67829IEEE : کپی

اسکندریان، ر.، قربانی، ر.، علاوی طوسی، ج.، ملک، م.، متولی، ع.، سیف الهی، م.، بابایی، م.، موسوی، ش.، زحمتکش، م.، 1386. لکوسیتوری, یک شاهد دیگر از وجود التهاب در سندرم حاد کرونری. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 11(1), pp.27-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67829. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 52 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی