برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 21 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

ارزش يافته هاي سمعي و نوار قلب در تشخيص كودكان مبتلا به نقص ديواره بين دهليزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: نقص ديواره بين دهليزي (ASD) يكي از بيماريهاي قلبي مادرزادي غيرسيانوتيك با ايجاد شنت چپ به راست مي باشد كه در هر جايي از ديواره بين دهليزي مي تواند ايجاد شود. يافته هاي سمعي و نوار قلب شاخص هاي تشخيصي بيماري مي باشند. پژوهش حاضر به منظور تعيين حساسيت و ويژگي يافته هاي فوق در تشخيص نقص ديواره بين دهليزي در كودكان انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه مورد- شاهد بر روي 100 كودك مبتلا به نقص ديواره بين دهليزي مراجعه كننده به كلينيك قلب اطفال طي سالهاي 1383-1379 انجام شد و با 205 كودك سالم كه بيماري قلبي نداشته و از نظر سن و جنس با گروه مورد مطالعه همگن بودند، از نظر معاينه باليني، نوار قلب و اكوكارديوگرافي مورد مقايسه قرار گرفتند، سپس اطلاعات حاصل جمع آوري شده و با استفاده از نرم افزاري آماري
SPSS و آزمون دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: متوسط سن بيماران مورد مطالعه
7.71±4.60 و در گروه كنترل 6.92±4.60 سال بود. نسبت جنس دختر به پسر در گروه مورد 1.56 به 1 و در گروه كنترل 1.07 به 1 بود. در مبتلايان به ASD حساسيت و ويژگي دوگانگي ثابت و وسيع صداي دوم قلب به ترتيب 96% و 100%، سوفل سيستوليك جهشي كانون پولمونر به ترتيب 97% و 100%، الگوي rsR در نوار قلب به ترتيب 79% و 99.02%، هيپرتروفي بطن راست بدون طرح rsR به ترتيب 29% و 100% و حساسيت و ويژگي موج P بلند به ترتيب 39% و 100% بود. بر اساس سنجشهاي آماري، صداي دوم دوگانه وسيع و ثابت و سوفل سيستوليك جهشي كانون پولمونر كمك كننده تر از بقيه يافته ها در تشخيص بيماران مبتلا به ASD بودند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه يافته هاي سمعي و الكتروكارديوگرافيك ابزار مهمي در تشخيص
ASD در كودكان همانند بالغين، مي باشند. اين موضوع به ويژه در مراكزي كه وسايل تشخيصي مدرن مانند اكوكارديوگرافي از طريق سينه يا مري جهت تشخيص بيماري وجود ندارد، از اهميت خاصي برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 229
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی