برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 169 تا صفحه 176 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش در چارچوب مدل اعتقاد سلامت بر باورهاي بهداشتي، آگاهي و رفتار بيمارن ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان شهید باباخانلو، کوچه هجرتی، پلاک 74، واحد 6
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت يک بيماري مزمن است که نيازمند مشارکت بيمار در فرايند درمان مي باشد. پيامد درمان به باورهاي بهداشتي بيمار و درک وي از بيماري وابسته است. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير مداخله آموزشي در چارچوب مدل اعتقاد سلامت بر باورهاي بهداشتي، آگاهي و رفتارهاي مراقبت از خود بيماران مبتلا به ديابت بود.
روش ها: جمعيت مورد مطالعه بيماران ديابتي بستري در 4 بيمارستان آموزشي تهران بودند که در يک مطالعه تجربي (کارآزمايي باليني) در سال 85-1384 مورد بررسي قرار گرفتند. 64 بيمار به روش مبتني بر هدف انتخاب شده و به طور تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. بعد از تعيين نيازها در چارچوب مدل اعتقاد سلامت، مداخله آموزشي در گروه مورد صورت گرفت. اطلاعات از طريق تکميل پرسشنامه محقق ساخته طي مصاحبه چهره به چهره و سازمان يافته با نمونه هاي منتخب در دو نوبت قبل از مداخله آموزشي و دو ماه بعد از آن جمع آوري گرديد. در نهايت داده ها با استفاده از آمار توصيفي و شاخص هاي مرکزي، آزمون هاي آماري پارامتريک و غير پارامتريک مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: قبل از مداخله، آزمون تي تست مستقل تفاوت معني داري را در متغيرهاي دموگرافيک و ابعاد مدل اعتقاد سلامت در دو گروه نشان نداد
(p>0.05). ولي بعد از مداخله همان آزمون بجز در بعد موانع و منافع درک شده در ساير ابعاد، بين دو گروه تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.05). آزمون هاي تي زوج شده و ويلکاکسون پس از مداخله افزايش معني داري در ميانگين و ميانه نمرات آگاهي (از 11.78 به 15.53)، حساسيت درک شده (از 27.66 به 30.59)، شدت درک شده (از 20.62 به 25.87)، خود کارآمدي (از 19.16 به 22.25) و رفتارهاي مراقبت از خود (از 95.37 به 117.56) در بيماران گروه مداخله نشان دادند (P<0.05). ولي در گروه کنترل بجز در بعد اگاهي (P<0.05) در ساير ابعاد تغيير معني داري مشاهده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: مداخله آموزشي در چارچوب در مدل اعتقاد سلامت، ممکن است منجر به تغيير باورهاي بهداشتي، افزايش آگاهي و به دنبال آن ارتقاي رفتارهاي مراقبت از خود بيماران ديابتيک گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسدزندی، م.، و فارسی، ز.، و نجفی مهری، س.، و کریمی زارچی، ع. (1385). بررسی تاثیر آموزش در چارچوب مدل اعتقاد سلامت بر باورهای بهداشتی, آگاهی و رفتار بیمارن دیابتی. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران), 6(2), 169-176. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67827Vancouver : کپی

اسدزندی مینو، فارسی زهرا، نجفی مهری سهیل، کریمی زارچی علی اکبر. بررسی تاثیر آموزش در چارچوب مدل اعتقاد سلامت بر باورهای بهداشتی, آگاهی و رفتار بیمارن دیابتی. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران). 1385 [cited 2021September29];6(2):169-176. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67827IEEE : کپی

اسدزندی، م.، فارسی، ز.، نجفی مهری، س.، کریمی زارچی، ع.، 1385. بررسی تاثیر آموزش در چارچوب مدل اعتقاد سلامت بر باورهای بهداشتی, آگاهی و رفتار بیمارن دیابتی. مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران), [online] 6(2), pp.169-176. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67827. 

 
بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی