برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 379 تا صفحه 386 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد بهورزان خانه هاي بهداشت استان كرمان در زمينه تست پاپ اسمير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ترغيب زنان جامعه به شركت در برنامه هاي غربالگري سرطان دهانه رحم موجب تشخيص زودرس، درمان به موقع، كاهش عوارض مرگ ناشي از اين بيماري مي گردد. كاركنان بهداشتي از جمله بهورزان در صورتي مي توانند نقش آموزش خود را در اين زمينه ايفا كنند كه علاوه بر داشتن دانش كافي و نگرش مطلوب شركت فعالانه و به موقع در برنامه غربالگري داشته باشند. هدف از اين مطالعه، تعيين دانش، نگرش و عملكرد بهورزان زن متاهل شاغل در خانه هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان در زمينه پاپ اسمير بود.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي، كليه بهورزان واجد شرايط شامل 468 نفر شركت كردند. جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي پژوهشگر- ساخته كه قبلا روايي و پايايي آنها مورد تاييد قرار گرفته بود، صورت گرفت. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS، و با استفاده از شاخص هاي مركزي و پراكندگي، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون هاي آماري مجذور كاي، آناليز واريانس يك طرفه و كروسكال واليس صورت گرفت.
نتايج: نتايج نشان داد كه ميانگين و انحراف معيار سن افراد مورد مطالعه به ترتيب 30.4 و 5.26 سال و تعداد سالهاي تحصيل بيشتر بهورزان 9-6 سال (64.99%) بود. آزمودني ها در مجموع به 71.8% سوالات دانش پاسخ صحيح دادند و 81.94% نمره نگرش را كسب كردند. ضريب همبستگي پيرسون بين نمرات دانش و نگرش 0.24 بود. 39.3% افراد هيچگاه آزمايش پاپ اسمير را انجام نداده بودند و تنها 23.7% دو يا چند بار اين آزمايش را انجام داده بودند. مقايسه نمره دانش و نگرش بر حسب ويژگي هاي فردي اختلاف معني داري را  نشان نداد. در مقايسه نمره كل دانش و نگرش با انجام پاپ اسمير فقط در مورد نمره نگرش، اختلاف معني داري مشاهده گرديد (P<0.01) به طوري كه ميانگين نمره نگرش كساني كه بيش از يك بار پاپ اسمير انجام داده بودند بيش از كساني بود كه كمتر اقدام به انجام پاپ اسمير كرده بودند.
نتيجه گيري: در مجموع بهورزان مورد مطالعه از دانش و نگرش نسبتا مناسبي برخوردار بودند. اما عملكرد آنان ضعيف بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علم، م.، و محمدعلی زاده، س.، و افلاطونیان، م.، و عزیززاده فروزی، م. (1385). بررسی آگاهی, نگرش و عملکرد بهورزان خانه های بهداشت استان کرمان در زمینه تست پاپ اسمیر. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 10(4), 379-386. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67800Vancouver : کپی

علم مهین، محمدعلی زاده سکینه، افلاطونیان محمدرضا، عزیززاده فروزی منصوره. بررسی آگاهی, نگرش و عملکرد بهورزان خانه های بهداشت استان کرمان در زمینه تست پاپ اسمیر. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1385 [cited 2021July23];10(4):379-386. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67800IEEE : کپی

علم، م.، محمدعلی زاده، س.، افلاطونیان، م.، عزیززاده فروزی، م.، 1385. بررسی آگاهی, نگرش و عملکرد بهورزان خانه های بهداشت استان کرمان در زمینه تست پاپ اسمیر. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 10(4), pp.379-386. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67800. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی