برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير كمپرس گرم مرطوب و ژل موضعي پيروكسيكام بر فلبيت ناشي از كاتتر وريدهاي محيطي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* آمل، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: فلبيت شايع ترين عارضه كاتترهاي وريدي است كه همراه با عوارض زياد است. روشهاي مراقبتي و درماني توصيه شده مانند كمپرس گرم و مرطوب نتوانسته به ميزان قابل قبولي شدت فلبيت را در زماني كوتاه كاهش دهد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير ژل موضعي پيروكسيكام بر فلبيت ناشي از كاتترهاي وريدي و مقايسه اثر آن با روش استاندارد كمپرس گرم و مرطوب، در سال 85-1384 در شهرستان آمل انجام گرفته است.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني است كه بر روي 180 بيمار داراي فلبيت ناشي از كاتتر وريدهاي محيطي انجام شد. نمونه ها به طور تصادفي به سه گروه مساوي 60 نفري شامل كمپرس گرم و مرطوب، ژل پيروكسيكام و كنترل تقسيم شدند. محل كاتترهاي وريدي تا زمان شروع فلبيت مورد بررسي قرار گرفته، بعد از شروع فلبيت كاتتر از محل خود خارج و در محل ديگري جايگزين شد. سپس در گروههاي مداخله به مدت 3 روز و در فاصله زماني هر 8 ساعت، ژل پيروكسيكام (
2.5=4×2 گرم) يا كمپرس گرم و مرطوب (20 دقيقه) در محل فلبيت به كار رفت. در گروه كنترل مداخله انجام شد. شدت فلبيت قبل از مداخله و سپس هر روز تا 3 روز بر اساس مقياس پنج درجه اي شدت فلبيت ثبت شد.
يافته ها:
%31.1 نمونه ها در ناحيه مچ دست، %30 در ناحيه بازو، %26.1 در ناحيه پشت دست و %12.8 در ناحيه آنتي كوبيتال داراي فلبيت بودند. هيچ رابطه معني دار آماري بين سن، جنس، محل فلبيت و شدت فلبيت قبل از شروع مداخله در سه گروه وجود نداشت. ميانگين شدت فلبيت قبل از مداخله در گروه ژل پيروكسيكام 2.48، در گروه كمپرس گرم و مرطوب 2.48 و در گروه كنترل 2.40 بود كه در روز سوم در سه گروه به ترتيب به 0.0، 0.18 و 0.52 رسيد. تجزيه و تحليل واريانس ها با اندازه گيري تكراري نشان داد كه تفاوت معني داري بين روش هاي درماني با گروه كنترل وجود داشت كه ژل پيروكسيكام موثر تر بوده است (p=0.00).
بحث و نتيجه گيري: ژل موضعي پيروكسيكام مي تواند به عنوان يك روش درماني، مفيد و حتي موثرتر از روش پذيرفته شده اي مثل كمپرس گرم و مرطوب در درمان فلبيت ناشي از كاتتروريدهاي محيطي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاجی حسینی، ف.، و بهشتی، ز.، و نظری، ر.، و رضایی، ر.، و حاجی احمدی، م. (1386). مقایسه تاثیر کمپرس گرم مرطوب و ژل موضعی پیروکسیکام بر فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, 9(3 (پی در پی 38)), 33-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67798Vancouver : کپی

حاجی حسینی فاطمه، بهشتی زهرا، نظری رقیه، رضایی رزیتا، حاجی احمدی محمود. مقایسه تاثیر کمپرس گرم مرطوب و ژل موضعی پیروکسیکام بر فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1386 [cited 2021July27];9(3 (پی در پی 38)):33-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67798IEEE : کپی

حاجی حسینی، ف.، بهشتی، ز.، نظری، ر.، رضایی، ر.، حاجی احمدی، م.، 1386. مقایسه تاثیر کمپرس گرم مرطوب و ژل موضعی پیروکسیکام بر فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, [online] 9(3 (پی در پی 38)), pp.33-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67798. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی