برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 349 تا صفحه 356 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مشاركت دانش آموزان پسر بر مصرف شير و فرآورده هاي آن در خانواده در بخش جناح استان هرمزگان، سال 1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در بين مواد غذايي مختلف، شير و فرآورده هاي آن جز اساسي ترين مواد غذايي هستند كه نزديك ترين حالت را به يك غذاي كامل دارند. آمار موجود نشان دهنده پايين بودن مصرف اين مواد غذايي با ارزش در كشورمان نسبت به استانداردهاي جهاني مي باشد. اين پژوهش، به منظور بررسي تاثير مشاركت دانش آموزان پسر بر افزايش مصرف شير و فرآورده هاي آن در خانواده هايشان در بخش جناح در سال 1383 انجام شده است.
روش كار: در اين پژوهش تجربي نمونه هاي مورد پژوهش شامل 95 نفر از دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي دو دبستان پسرانه بخش جناح به همراه خانواده هاي شان بودند كه به روش سرشماري انتخاب شده بودند كه با در نظر گرفتن ميزان درآمد خانواده هاي آنان به 70 نفر تقليل يافت. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك و چك ليست خود گزارش دهي مصرف شير و فرآورده هاي آن در خانواده بود كه در ابتدا توسط واحدهاي مورد پژوهش قبل از مشاركت دانش آموزان تكميل شدند. سپس دانش آموزان آموزشهاي لازم را توسط پژوهشگر دريافت نموده و پس از آن موارد آموزش داده شده را به مدت 3 ماه در خانواده هايشان پياده كردند. پس از طي اين دوره مجددا پرسشنامه ها و چك ليست خود گزارش دهي مصرف شير و فرآورده هاي آن در خانواده توسط آنها تكميل شد. تجزيه و تحليل يافته ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهاي كاي دو و t با سطح معني دار كمتر از %5 انجام شد.
نتايج: يافته هاي پژوهش نشان داد كه دو گروه آزمون و شاهد از نظر عوامل دموگرافيك يكسان هستند. بين ميانگين مصرف شير و فرآورده هاي آن توسط واحدهاي مورد پژوهش در دو گروه آزمون و شاهد قبل از مشاركت دانش آموزان تفاوت آماري معني داري وجود ندارد. در حالي كه بين ميانگين مصرف شير و فرآورده هاي آن در دو گروه بعد از مشاركت دانش آموزان تفاوت آماري معني دار وجود دارد (P<0.0001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه مشاركت دانش آموزان پسر باعث افزايش ميزان مصرف شير و فرآورده هاي آن در خانواده شده است. با توجه به نتايج فوق، پژوهشگر پيشنهاد مي كند كه از مشاركت دانش آموزان به عنوان يك استراتژي مهم و اساسي در ارتقا سلامت خانواده، استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فقیه، ع.، و انوشه، م.، و احمدی، ف.، و غفرانی پور، ف. (1385). بررسی تاثیر مشارکت دانش آموزان پسر بر مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده در بخش جناح استان هرمزگان, سال 1383. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 10(4), 349-356. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67794Vancouver : کپی

فقیه عارف، انوشه منیره، احمدی فضل اله، غفرانی پور فضل اله. بررسی تاثیر مشارکت دانش آموزان پسر بر مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده در بخش جناح استان هرمزگان, سال 1383. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1385 [cited 2021July30];10(4):349-356. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67794IEEE : کپی

فقیه، ع.، انوشه، م.، احمدی، ف.، غفرانی پور، ف.، 1385. بررسی تاثیر مشارکت دانش آموزان پسر بر مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده در بخش جناح استان هرمزگان, سال 1383. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 10(4), pp.349-356. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67794. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی