برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 311 تا صفحه 319 .
 
عنوان مقاله: 

كاهش جريان خون و درجه حرارت مفصل زانوي موش صحرايي به وسيله مهار كننده هاي كانال كلسيم در شرايط التهاب مزمن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه:‌ در التهاب مزمن ايجاد شده در مفصل زانو توسط اجوانت كامل فروند (CFA) جريان خون افزايش مي يابد. از آنجايي كه در مطالعات قبلي اثر ضد التهابي مسددهاي كانال كلسيم گزارش شده است، در مطالعه حاضر نقش اين مهار كننده ها بر روي شاخص هاي التهاب جريان خون و درجه حرارت در مفصل زانوي ملتهب ناشي از تزريق اجوانت، مورد بررسي قرار گرفت.
روش كار: اين مطالعه تجربي بر روي 8 گروه موش صحرايي نر بالغ انجام شد. گروه I در زانوي راست آنها 0.2 ml محلول اجوانت كامل فروند Complete Freund's Adjuvant (CFA)، گروه II هم حجم CFA، سالين در زانول آنها تزريق شد. گروه III به آنها CFA تزريق شده و از روز هفتم تا پايان مطالعه هم حجم داروهاي مصرفي، دي متيل سولفوكسيد را به صورت خوراكي دريافت كردند و گروهايي IV و V به ترتيب دوز اندك و راپاميل و نيفديپين و گروههاي VI و VII به ترتيب دوز زياد وراپاميل و نيفديپين از روز هفتم تا پايان مطالعه به صورت خوراكي دريافت كردند. گروه VIII ايبوپروفن را با دوز 15mg/kg از روز هفتم مطالعه، روزانه به صورت خوراكي مصرف كردند. تغييرات جريان خون و تغييرات درجه حرارت موضعي مفصل با استفاده از دستگاه جريان سنج ليزري براي مدت 28 روز بعد از تزريق CFA اندازه گيري شد. براي تجزيه و تحليل آماري از آزمونهاي آناليز واريانس و t استفاده شد.
نتايج: تزريق CFA به طور معني داري در تمام 28 روز نسبت به روز صفر جريان خون را افزايش داد، به طوري كه در روز هفتم، افزايش 121.7±6.1 درصدي در جريان خون را موجب مي شد. مصرف دوز اندك وراپاميل و دوز اندك نيفديپين جريان خون افزايش يافته ناشي از تزريق CFA منجر شدند. مصرف دوزهاي زياد وراپاميل و نيفديپين نيز باعث كاهش جريان خون مفصل شدند، اثر مهاري اين مهار كننده ها بر جريان خون مفصل با اثر ايبوپروفن قابل مقايسه بود. در خصوص درجه حرارت مفصل ملتهب، دوز اندك وراپاميل و نيفديپين و وراپاميل اعمال نموده اند. تفاوت معني دار بين دوزهاي مختلف مسددها با ايبوپروفن در كاهش درجه حرارت مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه معرف اين مي باشد كه داروهاي مهار كننده كانال كلسيم در شرايط التهاب مزمن ناشي از تزريق CFA، افزايش جريان خون و درجه حرارت در موضع التهاب را مهار نموده و احتمالا از اين طريق التهاب مزمن را كاهش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی