برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر عصاره آبي گياه گلپوره (.Teucrium Polium L) بر ميزان ترشح اسيد معده در شرايط پايه، واگوتومي و تحريك عصب واگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشگاه علوم پزشکی، گروه فیزولوژی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: كلپوره يا مريم نخودي، از تيره نعناع، گياهي علفي است كه در سالهاي اخير اثرات ضد ديابت، ضد اسپاسم و ضد ميكروبي آن گزارش شده است، ولي در مورد اثرات آن بر ترشح اسيد معده تحقيقي صورت نگرفته است. هدف اين تحقيق بررسي اثر غلظت هاي مختلف عصاره آبي اين گياه بر ميزان ترشح اسيد معده در شرايط پايه، واگوتومي و تحريك عصب واگ مي باشد.
مواد و روشها:
 24سر رت نژاد ويستار با وزن (200-250g)، به طور تصادفي به دو گروه دوازده تايي كنترل و آزمون تقسيم شد. پس از بيهوشي حيوانات با تيوپنتال سديم (50mg/kg, ip)، تراكئوستومي، لاپاراتومي و گاسترودئودنوستومي انجام گرديد. عصاره آبي كلپوره در غلظت هاي 20 mg/ml و 10، 5 (در حجم 1ml) تهيه و براي سنجش ترشح اسيد معده از روش wash out استفاده گرديد و غلظت اسيد آن به روش تيتريمتري اندازه گيري گرديد.
يافته ها: مقايسه ميانگين نمونه اول و دوم هر غلظت در گروه آزمون تنها، در شرايط واگوتومي معني دار شد. مقايسه هر يك از سه شرايط مذكور نشان داد كه در گروه آزمون، بين حالت پايه با واگوتومي و واگوتومي با تحريك عصب واگ، تفاوت معني داري در ترشح اسيد معده وجود داشت
(p<0.05). مقايسه بين گروه كنترل و آزمون نشان داد كه عصاره آبي كلپوره اثري بر ترشح اسيد معده ندارد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه غلظتهاي مختلف عصاره آبي كلپوره در هر سه شرايط، تفاوت معني داري در ميزان ترشح اسيد معده ايجاد نمي كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 264 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی