برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 46 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه بي دردسازي بعد از توراکوتومي پوسترولترال با چهار روش فنتانيل اپيدورال، بوپيواکائين اپيدورال، بوپيواکائين بين دنده اي و پتيدين وريدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان شریعتی
 
چکیده: 

مقدمه: درد پس از عمل، يکي از عوارض مهم جراحي است که باعث ناتواني و شکايت بيماران مي شود. درد بعد از توراکوتومي، به علت وسعت عمل شديدتر است، باعث اختلال وضعيت تنفسي مي شود و بيماران شکايت بيشتري از آن دارند. بنابراين کنترل درد در اين بيماران مهم است. در مطالعات گذشته روش هاي متعددي براي کنترل درد اين بيماران به کار رفته است. در اين مطالعه چهار روش رايج تر بي دردسازي بعد از تراکوتومي انتخاب و با همديگر مقايسه شده است.
روش کار: در اين مطالعه 100 بيمار توراکوتومي شده با برش پوسترولترال انتخاب و به چهار گروه 25 تايي به شکل تصادفي تقسيم شدند. چهار روش بي دردسازي (الف) کاتتراپيدورال + فنتانيل، (ب) کاتتراپيدورال + بوپيواکائين، (ج) کاتتر بين دنده اي + بوپيواکائين و (د) پتيدين وريدي جهت بي دردسازي به کار رفت و ميزان بي دردي بر اساس جدول رتبه بندي پنجگانه درد، پتيدين مصرفي و تغييرات معيارهاي تنفسي در اين بيماران اندازه گيري شد. نتايج حاصل از نرم افزار
SPSS و به کارگيري آزمون هاي تي، مجذور کاي، آناليز واريانس يک طرفه و Tukey post hoc test با همديگر مقايسه شدند.
يافته ها: يافته هاي اين مطالعه شامل موارد زير است: ميزان بي دردي در گروه هاي چهارگانه الف، ب، ج و د با همديگر تفاوت معنادار داشت
(p»0.00). ميزان درد در گروه ج به اندازه 0.77 کمتر از گروه الف (p=0.001) و در گروه د به اندازه 0.54 کمتر از گروه الف بود (p»0.04) و مقايسه تفاوت درد در گروه هاي ديگر، دو به دو تفاوت معنادار آماري نداشت ميزان پتيدين تکميلي در گروه نسبت به گروه هاي الف، ب و ج به ترتيب 61.9mg، 46.6mg و 46.6mg کمتر بوده است (p»0.00).
همچنين در گروه ب افت معيارهاي تنفسي
FEV1 و FVC نسبت به ديگر گروه ها کمتر بود ولي تفاوت از نظر آماري معنادار نيست. ميزان FEV1/FVC در گروه ها با همديگر متفاوت است (p=0.001) که از نظر آماري معنادار است.
نتيجه گيري: در اين مطالعه روش بي دردسازي که از همه جوانب بر ديگر روش ها برتري داشته باشد يافت نشد. ولي به نظر مي رسد روش ج و د بي دردسازي بهتري دارند و روش ب باعث وضعيت بهتر معيارهاي تنفسي بعد از عمل مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غفوری، ع.، و موافق، ع.، و نصراصفهانی، م.، و مدح خوان، س. (1385). مقایسه بی دردسازی بعد از توراکوتومی پوسترولترال با چهار روش فنتانیل اپیدورال, بوپیواکائین اپیدورال, بوپیواکائین بین دنده ای و پتیدین وریدی. حکیم, 9(4), 46-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67760Vancouver : کپی

غفوری علی، موافق علی، نصراصفهانی مهران، مدح خوان سپیده. مقایسه بی دردسازی بعد از توراکوتومی پوسترولترال با چهار روش فنتانیل اپیدورال, بوپیواکائین اپیدورال, بوپیواکائین بین دنده ای و پتیدین وریدی. حکیم. 1385 [cited 2021August03];9(4):46-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67760IEEE : کپی

غفوری، ع.، موافق، ع.، نصراصفهانی، م.، مدح خوان، س.، 1385. مقایسه بی دردسازی بعد از توراکوتومی پوسترولترال با چهار روش فنتانیل اپیدورال, بوپیواکائین اپیدورال, بوپیواکائین بین دنده ای و پتیدین وریدی. حکیم, [online] 9(4), pp.46-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67760. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی