برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1384 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 153 تا صفحه 162 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آثار كادميوم بر ساختار و فراساختار سلولهاي پوركنژ قشر مخچه در نوزاد چهار روزه موش صحرايي (Rat)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز علوم پایه، گروه علوم تشریح
 
چکیده: 

هدف: بررسي آثار كادميوم بر ساختمان و فرا ساختمان سلولهاي پوركنژ قشر مخچه.
مواد و روشها: اين پژوهش به روش تجربي (Experimental) روي 40 سر موش صحرايي ماده از نژاد ويستار (Wistar) صورت گرفت. نمونه ها در چهار گروه 10تايي، شامل: كنترل I، كنترل II، آزمايشي I و آزمايشي II تقسيم شدند. به دو گروه اول (گروههاي كنترل I و II) نرمال سالين و به دو گروه دوم (گروههاي آزمايشي I و II) 3 mg/kg كلريد كادميوم به صورت داخل صفاقي در روزهاي هشتم بارداري (زمان تكامل مخچه) و شانزدهم بارداري (زمان شروع رشد سلولهاي پوركنژمخچه) به طور جداگانه تزريق شد و در نهايت در روز چهارم بعد از تولد (PN4) (زمان آرايش نهايي سلولهاي پوركنژ مخچه) پس از توزين و اندازه گيري قد آنها، با كمك محلول تثبيت كننده گلوتارالدئيد 2.5 درصد (از طريق بطن چپ) پرفيوژن شدند و در نهايت مراحل آمادش و پردازش بافتي روي مخچه نمونه ها با تكنيك ميكروسكوپ نوري و الكتروني انجام گرفت.
يافته ها: در بررسي هاي كمي، تعداد سلولهاي پوركنژ قشر مخچه در گروههاي آزمايشي I و آزمايشي II به ترتيب نسبت به گروههاي كنترل I و كنترل II (P<0.000 و P<0.005) كاهش معني داري را نشان داد. اين تغييرات در گروه آزمايشي I نسبت به گروه آزمايشي II نيز مشاهده شد (P<0.005). در بررسيهاي كيفي، مرگ سلولهاي پوركنژ، هتروكروماتين بودن هسته و مشخص نبودن هستك قابل ملاحظه بودند. همچنين تخريب غشاي ميتوكندريها و كريستاهاي آنها و وجود واكوئولهاي متعدد غير طبيعي در ميتو كندريها مشاهده شد. ضمن آن كه وجود تكه هاي جدا شده سيتوپلاسم همراه با اجزاي سلولي در گروههاي آزمايشي از ديگر تفاوت آنها با گروههاي كنترل بود.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد كه مصرف كادميوم در زمان بارداري (روزهاي 8 و 16 بارداري) علاوه بر تاثير منفي در رشد و نمو نوزادان موش صحرايي، باعث ايجاد تغييرات دژنراتيو و كاهش تعداد سلولهاي پوركنژ قشر مخچه در نوزدان 4 روزه حاصل از موشهاي صحرايي تحت مطالعه با كلريد كادميوم مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی