برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 261 تا صفحه 268 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مورفولوژيكي سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زاهدان، میدان مشاهیر، دانشکده پزشکی، بخش بافت شناسی
 
چکیده: 

هدف:‌ بررسي مورفولوژيكي سر و صورت 800 زن جوان (18-25 ساله) مربوط به دو گروه قومي بومي سيستاني (فارس) و بلوچ ساكن جنوب شرق ايران
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي و به صورت توصيفي تحليلي روي
800 زن جوان سالم 18-25 ساله در دو گروه قومي سيستاني و بلوچ انجام شد. اندازه گيري ابعاد مروفولوژيك سر و صورت با استفاده از دستگاه سفالومتر و كوليس به روش آنتروپومتري كلاسيك انجام شد. شاخصهاي سفاليك و پروسوپيك تعيين شد. سپس با استفاده از آزمونهاي آماري كاي اسكوير و T-test مقايسه گروهها صورت گرفت.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار شاخص سفاليك در گروههاي سيستاني و بلوچ به ترتيب
78.4 ± 4.15 و 81.94 ± 4.99 و شاخص پروسوپيك 83.22 ± 4.02 و 84.86 ± 5.15 تعيين شد. بر اساس شاخص سفاليك فنوتيپ غالب و نادر سر به ترتيب در گروه سيستاني مزوسفاليك (41.3 درصد) و هيپربراكي سفاليك (6 درصد)، و در گروه قومي بلوچ براكي سفاليك (42 درصد) و دوليكوسفاليك (5.5 درصد) بود. با توجه به شاخص پروسوپيك تيپ غالب و نادر صورت به ترتيب در گروه سيستاني اوري پروسوپيك (50.8 درصد) و هيپراوري پروسوپيك (0.5 درصد) و در گروه بلوچ اوري پروسوپيك (37درصد) و هيپرلپتوپروسوپيك (2.5 درصد) بود.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد كه از نظر شاخص ها و فنوتيپ هاي سر و صورت بين زنان دو گروه قومي سيستاني و بلوچ ساكم در جنوب شرق ايران اختلاف آماري معني داري وجود دارد
(P<0.05). بر اساس اين مطالعه مقطعي به نظر مي رسد كه بين دو گروه قومي مذكور از نظر شاخصهاي سر و صورت تفاوت وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمودزاده ثاقب، ح.، و حیدری، ز.، و نوری موگهی، س. (1384). بررسی مورفولوژیکی سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ایران. (علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal, 3(4), 261-268. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67737Vancouver : کپی

محمودزاده ثاقب حمیدرضا، حیدری زهرا، نوری موگهی سیدمحمدحسین. بررسی مورفولوژیکی سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ایران. (علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal. 1384 [cited 2021August05];3(4):261-268. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67737IEEE : کپی

محمودزاده ثاقب، ح.، حیدری، ز.، نوری موگهی، س.، 1384. بررسی مورفولوژیکی سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ایران. (علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal, [online] 3(4), pp.261-268. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67737. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی