برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 235 تا صفحه 243 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي روند تغييرات فعاليت اسيد فسفاتاز آندومتر موش پس از تحريك تخمك گذاري طي دوران ابتداي بارداري طبيعي و كاذب تا زمان لانه گزيني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح
 
چکیده: 

هدف: بررسي الگوي تغييرات فعاليت اين آنزيم در رحم موش پس از تحريك تخمك گذاري با استفاده از تزريق گنادوتروپينهاي PMSG (Pregnant More Serum Gonadotropin) و hCG (human Chorionic Gonadotropin) نسبت به گروه شاهد طي دوران ابتداي بارداري طبيعي و كاذب
مواد و روشها: در اين مطالعه كه يك تحقيق تجربي است، براي رسيدن به هدف فوق موشهاي ماده نژاد
NMRI با سن بين 10-6 هفته انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه شاهد و تحريك شده تقسيم شدند. سپس هر گروه نيز به دو گروه باردار به روش طبيعي و باردار كاذب تقسيم شدند. براي القاي بارداري كاذب از تحريك مكانيكي واژن استفاده شد. در هر گروه روزانه 5 سر موش از روز اول تا ششم به طريق جابه جايي مهره هاي گردني كشته شدند و به منظور ارزيابيهاي بيوشيميايي، نمونه هايي از شاخهاي رحم آنها جدا و پس از هموژن و سانتريفوژ كردن با دور 14000 g استخراج بافتي در معرض سوبستراي پارانيتروفنيل فسفات قرار گرفت و فعاليت آنزيم برحسب U/dl محاسبه و پس از تعيين مقدار پروتئين نمونه ها، فعاليت اختصاصي ACP (Acid Phosphatase) برحسب واحد U/mg محاسبه شد. در بررسيهاي هيستوشيميايي نيز نمونه هايي به طور مشابه از يك سوم مياني يكي از شاخهاي رحم انتخاب شد و با استفاده از دستگاه كرايوستات، برشهايي به ضخامت 5 ميكرومتر تهيه شد. سپس برشها، طبق روش گوموري، رنگ آميزي شدند.
يافته ها: يافته هاي به دست آمده نشان داد كه تغييرات آنزيم رحم در مطالعات بيوشيميايي با نتايج به دست آمده در بررسيهاي هيستوشيميايي در كليه گروهها مطابقت دارد. روند تغييرات فعاليت اختصاصي آنزيم
ACP در نمونه هاي بافتي رحم تقريبا در كليه گروهها از روز اول تا چهارم افزايش و پس از آن كاهش داشت. همچنين تفاوت معني داري بين گروههاي كنترل و تحريك شده مشاهده نشد. تغييرات شدت واكنش آنزيم در سلولهاي اپي تليال سطحي و غددي آندومتر بيشتر بود. فعاليت آنزيم در بخش ميومتريوم و لاميناپروپريا ثابت ديده شد.
نتيجه گيري: در مجموع نتايج اين تحقيق نشان داد كه افزايش فعاليت آنزيم اسيد فسفاتاز در روزهاي سوم و چهارم بارداري مويد نقش اين آنزيم در لانه گزيني است، همچنين تحريك تخمك گذاري، نمي تواند باعث تغييرات مشخصي در الگوي فعاليت آنزيم
ACP آندومتر طي بارداري اوليه شود. هرچند كه به مطالعات بيشتري در اين زمينه نياز است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نظم بجنوردی، م.، و صالح نیا، م.، و علامه، ع. (1384). ارزیابی روند تغییرات فعالیت اسید فسفاتاز آندومتر موش پس از تحریک تخمک گذاری طی دوران ابتدای بارداری طبیعی و کاذب تا زمان لانه گزینی. (علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal, 3(4), 235-243. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67729Vancouver : کپی

نظم بجنوردی مریم، صالح نیا مژده، علامه عبدالامیر. ارزیابی روند تغییرات فعالیت اسید فسفاتاز آندومتر موش پس از تحریک تخمک گذاری طی دوران ابتدای بارداری طبیعی و کاذب تا زمان لانه گزینی. (علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal. 1384 [cited 2021September26];3(4):235-243. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67729IEEE : کپی

نظم بجنوردی، م.، صالح نیا، م.، علامه، ع.، 1384. ارزیابی روند تغییرات فعالیت اسید فسفاتاز آندومتر موش پس از تحریک تخمک گذاری طی دوران ابتدای بارداری طبیعی و کاذب تا زمان لانه گزینی. (علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal, [online] 3(4), pp.235-243. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67729. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی