برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 119 تا صفحه 123 .
 
عنوان مقاله: 

اثر عمل پيوند عروق كرونر بر پراكندگي QT

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی، بخش قلب، بیمارستان شهید محمدی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: پراكندگي قطعه QT يا QT dispersion (اختلاف حداكثر و حداقل فاصله QT) نشان دهنده رپلاريزاسيون ناهمگون بطني مي باشد كه ممكن است زمينه اي براي آريتمي هاي جدي بطني باشد. اين ناهمگوني مي تواند باعث عواقب بد كلينيكي براي بيماري كه درگيري عروق كرونر دارد، شود. بعضي از مطالعات نشان داده اند كه پراكندگي QT بعد از آنژيوپلاستي موفق به دنبال برقراري مجدد جريان خون كرونر كاهش مي يابد، ولي اثر CABG. كرونر بر روي پراكندگي QT كمتر شناخته شده است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر عمل پيوند عروق كرونر بر روي پراكندگي QT در روزهاي اول بعد از عمل جراحي مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه كه به روش مقطعي توصيفي انجام شد، پراكندگي
QT در 50 بيمار قبل و بعد از عمل پيوند عروق كرونر اندازه گيري شد. اين اندازه گيري بعد از عمل در سه مرحله شامل روز اول، روز سوم و قبل از ترخيص در بيماراني كه آريتمي جدي يا بدخيم نداشتند، تكرار شد. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS و توزيع 4 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين (انحراف معيار) و
QTd و QTcd در روز سوم بعد از عمل در مقايسه با قبل از عمل به ترتيب زير كاهش يافت. QTd از 62.2 (26.9) به 43.1 (22.8) با P=0.005 و QTcd از 64.8 (28.08) به 59.4 (29.9) با P=0.03 اين كاهش در QTd و QTcd در قبل از ترخيص با قبل از عمل به ميزان قابل توجهي كاهش يافت. QTd از 62.2 (26.9) به 41.6 (24.16) با P=0.0001 و QTcd از 71.7 (32.74) به 51.5 (27.98) با (P=0.0001).
نتيجه گيري: پيوند عروق كرونر به عنوان كامل ترين روش رواسكولاريزاسيون در بيماران با بيماري شرائين كرونر عامل مهمي در كاهش پراكندگي
QT و در نهايت كاهش آريتمي هاي بدخيم بطني بعد از عمل جراحي محسوب مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی