برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 111 تا صفحه 118 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين فشارخون و شاخصهاي تن سنجي در بزرگسالان شهر بندرعباس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی، بخش قلب بیمارستان شهید محمدی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: چاقي و اضافه وزن از جمله عوامل خطرزاي ايجاد بسياري از بيماري ها از جمله پرفشاري خون است/ از طرفي شاخص هاي معرف نوع چاقي مثل ارتفاع شكم، دور كمر و دور لگن نيز به طور مستقل و گاها قوي تر از عامل وزن موجب تغييرات فشارخون مي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط بين تغييرات فشارخون با كليه شاخص هاي تن سنجي افراد بالاي 18 سال ساكن شهر بندرعباس است.
روش كار: در مطالعه حاضر كه يك مطالعه مقطعي مبتني بر جمعيت است، 1 درصداز جمعيت بالاي 18 سال ساكن بندرعباس (2087 نفر) به كمك روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي جهت شركت در مطالعه در نظر گرفته شدند. پرسشگران اطلاعات جمعيت شناختي، تن سنجي و فشارخون را از طريق مراجعه خانه به خانه در دو شيفت صبح و بعدازظهر و مصاحبه و اندازه گيري جمع آوري كردند. داده ها توسط نرم افزار
S-plus و Spss و روش هاي توصيفي آماري، آزمون t، آناليز واريانس يك طرفه و ضريب همبستگي پيرسون تحليل گرديدند.
نتايج:
67.3 درصد از كل حجم نمونه زن و 32.7 درصد مرد بودند. فراواني جمعيت زنان و مرداني كه BMI طبيعي داشتند، به ترتيب (%42.8) 599 و (%52.5) 358 نفر بود. شروع تغييرات افزايشي و معني دار فشارخون در زنان از سطوح بالاتر اضافه وزن بود (30-34.9<BMI) اما در مردان نقطه شروع تغييرات فشارخون از سطوح پايين تر اضافه وزن مشاهده گرديد (25-29.9<BMI).
نتيجه گيري: شاخص هاي تن سنجي كه عليرغم كنترل سن با تغييرات فشارخون هر دو جنس همبستگي مثبت و معني دار داشتند. مردان از نظر تغييرات
BMI و ارتباط آن با فشارخون حساس تر از زنان بودند. بطور كلي تاكيد بر كنترل وزن و حفظ تناسب اندام در پيشگيري از ابتلا به بيماري پرفشاري خون درهر دو جنس مفيد خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرشیدی، ح.، و زارع، ش.، و بوشهری، ا. (1385). رابطه بین فشارخون و شاخصهای تن سنجی در بزرگسالان شهر بندرعباس. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 10(2), 111-118. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67708Vancouver : کپی

فرشیدی حسین، زارع شهرام، بوشهری الهام. رابطه بین فشارخون و شاخصهای تن سنجی در بزرگسالان شهر بندرعباس. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1385 [cited 2021July25];10(2):111-118. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67708IEEE : کپی

فرشیدی، ح.، زارع، ش.، بوشهری، ا.، 1385. رابطه بین فشارخون و شاخصهای تن سنجی در بزرگسالان شهر بندرعباس. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 10(2), pp.111-118. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67708. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی