برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع ژنتيکي کلکسيون ماشک تلخ (Vicia ervilia) بانک ژن گياهي ملي ايران بر اساس صفات زراعي مورفولوژيکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 
چکیده: 

به منظور بررسي تنوع ژنتيکي در کلکسيون ماشک تلخ بانک ژن گياهي ملي ايران، در يک آزمايش مشاهده اي 126 توده ماشک تلخ (V. ervilia) در اسفند 1378 در مزرعه کشت شدند. طبق دستورالعمل از 42 صفت زراعي و مورفولوژيکي توده ها يادداشت برداري گرديد. تمامي توده ها حالت رشد افراشته داشتند. ارتفاع گياه در گلدهي از 21 تا 80 سانتيمتر متغير بود. تعداد روز تا گلدهي از 55 تا 88 روز با ميانگين 69.8 روز تغيير مي کرد. تعداد گل در گل آذين از 1 تا 3 گل متغير بود. تعداد روز از کشت تا رسيدگي بذر از 93 تا 115 روز با ميانگين 100 روز تغيير داشت. ميانگين تعداد بذر در نيام و تعداد نيام در گياه به ترتيب 3.5 و 55 عدد بود. وزن هزار دانه از 30 تا 75 گرم با ميانگين 45 گرم متغير بود. تعداد بذر در نيام با صفات طول و عرض نيام (r= 0.8097, P<0.01)، شکل نيام (r= 0.6984, P<0.01)، تعداد گل در گياه (r= -0.2343, P<0.01) و تعداد جفت برگچه در برگ (r= -0.3315, P<0.01) همبستگي معني دار نشان داد. نتايج حاصل از تجزيه به عاملها نشان داد که %70.4 از واريانس جامعه در 7 عامل اول وجود دارد. در عامل اول صفات الگوي شاخه زايي، تعداد روز تا گلدهي، تعداد گل در گل آذين، تعداد روز تا رسيدگي بذر و سرعت رشد گياه بيشترين تاثير را داشتند. در صورتي که صفات شاخه زايي، اندازه گل، شدت رنگ درفش گل و تعداد نيام در گياه بيشترين تاثير را در عامل دوم داشتند. همچنين توزيع پراکنش توده ها در پلات حاصل از دو عامل اول اين تجزيه، پراکنش توده ها را در هر استان نسبت به يکديگر نشان داد. در تحليل کلاستر به روش Ward بر روي ميانگين صفات در توده هاي هر استان سه خوشه مشخص شد. در خوشه اول استانهاي کردستان، لرستان و مرکزي، در خوشه دوم استانهاي ايلام، همدان و اصفهان و در خوشه سوم استانهاي کرمان و آذربايجان شرقي کنار يکديگر قرار گرفتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی