برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آزمايش سازگاري ارقام تاج باز صنوبر جهت معرفي مناسبترين آنها به بخش اجرا در سنندج (مرحله اول)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
 
چکیده: 

اين آزمايش با تعداد 10 كلن صنوبر تاج باز (گزينش شده از ميان 28 كلن) در اراضي حاشيه رودخانه قشلاق سنندج به مدت 5 سال (1385-1380) اجرا گرديد. از هر كلن 75 اصله نهال با فاصله 4×4 متر در قالب طرح آزمايشي بلوك هاي كامل تصادفي در 3 تكرار كشت گرديد. هر كرت آزمايشي مربع شكل و شامل 25 اصله نهال به صورت 5×5 بود كه 9 اصله مياني به عنوان پايه هاي اصلي آماربرداري و بقيه به عنوان حاشيه در نظر گرفته شد. خصوصيات فنولوژيكي كلن ها با بازديد منظم و همزمان براي كلن ها ثبت و برخي خصوصيات كيفي از جمله شادابي عمومي، آلودگي به آفات، وضعيت تنه درختان در طي رشد در هر سال ارزيابي گرديد. اندازه گيري رشد قطري و ارتفاعي درختان هر سال در آذرماه پس از خزان كامل از 9 پايه اصلي در هر كرت انجام و ميانگين آن به عنوان ارزش كرت در تكرار و تيمار مربوطه منظور و بر اساس آنها رويش حجمي تراكمي كلن ها نيز محاسبه گرديد. به علاوه در شهريور ماه سال 1384 صفات سطح و وزن خشك برگ (با برداشت 20 برگ از هر درخت) و قطر تاج درخت در درختان اصلي هر كرت اندازه گيري و ثبت گرديد. نتايج نشان داد كه كلن هاي صنوبر از سال سوم به بعد رشد سريع را به صورت تصاعدي با زمان شروع نمودند. ميانگين صفات قطر تنه، ارتفاع و رويش حجمي تراكمي كلن ها در پايان آزمايش به ترتيب 14.7 سانتيمتر، 9.88 متر و 0.093 مترمكعب درهر پايه بود. تجزيه واريانس نشان داد كه كلن هاي صنوبر در اين آزمايش از لحاظ كليه صفات مورد بررسي و در تمام سال ها اختلافات معني داري را در سطح احتمال p≤0.01 نشان دادند. نتيجه مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي در ارقام با آزمون دانكن (p≤0.01) نشان داد كه در پايان سال پنجم (1384) سه رقم P.e.561.41, P.d.63.2 و P.d.63.1 به ترتيب با ميانگين قطر برابر سينه 16.9, 18.5 و 16.6 سانتيمتر، ارتفاع 10.77, 12.11 و 10.95 متر و رويش حجمي تراكمي 0.1241, 0.1612 و 0.1220 مترمكعب و ميانگين رويش حجمي متوسط سالانه 0.03101, 0.0429 و 0.03050 مترمكعب در سال در هر درخت و ميانگين رويش حجمي متوسط سالانه در هر هكتار برابر 19.38, 25.18 و 19.06 مترمكعب در سال در هكتار با قطر تاج حدود 3.68-3.9 متر، با وضعيت شادابي عمومي خوب تا عالي، ميزان آلودگي به آفات بسيار كم و تنه به طور عمده صاف و بدون شاخه به عنوان كلن هاي سازگارتر، برتر از لحاظ توليد چوب و مناسب تر براي كشت در شرايط مشابه سنندج در استان كردستان تا اين مرحله معرفي مي گردد. ميانگين عملكرد چوب 3 كلن برتر معرفي شده 1.5 تا 2 برابر ميانگين كل عملكرد چوب ارقام مورد آزمايش و 5 تا 7 برابر عملكرد چوب گونه كبوده به عنوان شاهد در اين آزمايش بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی