برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ارزشيابي توصيفي بر عزت نفس و رفتارهاي كلاسي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين بررسي در زمينه رفتارهاي كلاسي دانش آموزان دختر و پسري است كه در نظام ارزشيابي توصيفي و نظام ارزشيابي سنتي شركت داشتند. در اين پژوهش، براي نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي استفاده شد و عده دانش آموزان انتخاب شده در مجموع 103 نفر در دو گروه ارزشيابي توصيفي (49 نفر) و ارزشيابي سنتي (54 نفر) بود. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه عزت نفس«آليس پوپ» و مشاهده همزمان با توجه به محورهاي 1. چگونگي مشاركت و فعاليت در كلاس. 2. نظم و انضباط حاكم در كلاس. 3. چگونگي تعامل دانش آموزان با يكديگر در كلاس درس. 4. چگونگي تعامل دانش آموزان با معلم در كلاس.
داده هاي پژوهش، در بخش كمي با بهره گيري از دو روش توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد. در روش توصيفي، به منظور توصيف داده ها از جدول توزيع فراواني و شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي استفاده شد و در روش استنباطي به منظور تعميم نتايج به جامعه مورد نظر، روش تحليل واريانس دو راهه مورد استفاده قرار گرفت.
اين پژوهش شامل پنج فرضيه بود. نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل اطلاعات نشان داد كه فرضيه اول مبني بر وجود تفاوت معنادار ميان عزت نفس دانش آموزان ارزشيابي شده با روش توصيفي و دانش آموزان ارزشيابي شده با روش سنتي تاييد شد، اما در اين تجزيه و تحليل تفاوتي ميان دختران و پسران مشاهده نشد. نتايج همچنين نشان داد كه ميان خرده مقياس عزت نفس اجتماعي و خرده مقياس عزت نفس جسماني دانش آموزان ارزشيابي شده با روش توصيفي و دانش آموزان ارزشيابي شده با روش سنتي تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس اين نتايج ميزان خرده مقياس عزت نفس تحصيلي و خرده مقياس عزت نفس جسماني دانش آموزان دختري كه با روش توصيفي و روش سنتي ارزشيابي شده اند، بيشتر از دانش آموزان پسر ارزشيابي شده با روش توصيفي و روش سنتي است. در زمينه  خرده مقياس عزت نفس خانوادگي دانش آموزان دختر و پسر، كه با روش توصيفي و روش سنتي ارزش يابي شده اند، تفاوتي ديده نشد. در بخش كيفي، نتايج مشاهدات نشان داد كه مشاركت و فعاليت در كلاس و تعامل دانش آموزان با يكديگر و با معلم، در گروه ارزش يابي توصيفي بيشتر از گروه ارزشيابي سنتي بود، اما نظم و انضباط آنها نسبت به گروه ارزشيابي سنتي كمتر بود. همچنين در گروه ارزشيابي توصيفي، مشاركت و فعاليت در كلاس و نظم و انضباط و تعامل با يكديگر و با معلم در ميان دختران، بيشتر از پسران بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ف.، و اخوان تفتی، م. (1386). بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس و رفتارهای کلاسی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران. تعلیم و تربیت, 23(2 (مسلسل 90)), 67-100. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67556Vancouver : کپی

محمدی فرزانه، اخوان تفتی مهناز. بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس و رفتارهای کلاسی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران. تعلیم و تربیت. 1386 [cited 2021September28];23(2 (مسلسل 90)):67-100. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67556IEEE : کپی

محمدی، ف.، اخوان تفتی، م.، 1386. بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس و رفتارهای کلاسی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران. تعلیم و تربیت, [online] 23(2 (مسلسل 90)), pp.67-100. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67556. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 749 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی