برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 71 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانشجويان از نظر دانشجويان و اساتيد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهركرد در سال 1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، رحمتیه، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: رشد و توسعه هر جامعه متاثر از نيروي آموزش ديده آن جامعه بود و شناسايي فاكتورهاي موثر در پيشرفت تحصيلي دانشجويان و بذل توجه به آنها، گامي بسوي توسعه پايدار است. لذا اين مطالعه با هدف تعيين عوامل و مقايسه ديدگاه دانشجويان و اساتيد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهركرد انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي در سال 1383 تعداد 232 نفر از دانشجويان ترم سوم و بالاتر رشته هاي پرستاري، مامايي، تكنسين اتاق عمل و هوشبري و همچنين 22 نفر از اساتيد دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهركرد به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. نظرات آنان به وسيله پرسشنامه محقق ساخته (به روش قياسي) و مشتمل بر ويژگي هاي دموگرافيك و 6 بخش و 47 سوال در زمينه عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي جمع آوري شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي (آناليز واريانس چند متغيره و مدل عمومي خطي) تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از ديدگاه دانشجويان امتياز مربوط به حيطه محتواي آموزش بالاترين رتبه (63/0±46/4) و امتياز مربوط به حيطه فراگير كمترين رتبه (63/0±85/3) را كسب كرد. از نظر اساتيد امتياز مربوط به حيطه محتواي آموزش بالاترين رتبه (68/0±33/4) و امتياز مربوط به حيطه عوامل اجتماعي و اقتصادي پايين ترين رتبه (71/0±67/3) را كسب كرد. پس از مقايسه ديدگاه ها با آزمون چند متغيره بيشترين اختلاف نظر دانشجويان و اساتيد، مربوط به دو حيطه عوامل اجتماعي و اقتصادي (
P<0.05) و حيطه محيط آموزشي (P<0.01) بود. بين متغيرهاي جنس، معدل ديپلم، ترم تحصيلي و رشته با پيشرفت تحصيلي ارتباط معني دار آماري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: توجه به محتواي آموزشي توسط برنامه ريزان دروس رشته هاي علوم پزشکي تاثير به سزايي در پيشرفت تحصيلي اين دانشجويان خواهد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 333 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی