برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي آزمايشگاهي مقدار حذف لايه اسمير در کانال ريشه توسط اسيد فسفريک و آر. سي. پرب – هيپوکلريت سديم به روش SEM

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشى اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکى، دانشگاه آزاد اسلامى خوراسگان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: حذف لايه اسمير قبل از پر کردن کانال به منظور افزايش موفقيت درمان اندو اهميت دارد. هدف از اين مطالعه آزمايشگاهي، مقايسه مقدار برداشت لايه اسمير در يک سوم مياني کانال ريشه توسط دو ماده اسيد فسفريک 10% و آر. سي. پرپ - هيپوکلريت سديم %5.25 مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي از بيست دندان قدامي انساني تک کاناله تازه خارج شده انساني استفاده شد. پس از قطع تاج دندانها از ناحيه
CEJ، آماده سازي کانال ها انجام گرفت. در گروه اول (نه دندان) در حين اينسترومنتيشن بين تعويض فايل ها و فرزها از سرم فيزيولوژي براي شستشو استفاده گرديد. بعد از آماده سازي نهايي، کانال ها به وسيله ده ميلي ليتر اسيد فسفريک 10% به مدت پنج دقيقه شستشو داده شدند. در گروه دوم (نه دندان) در بين تعويض هر فايل که آغشته به آر. سي. پرپ گرديده بود و در حين آماده سازي با فايل ها، از دو ميلي ليتر محلول هيپوکلريت سديم %5.25 براي شستشو استفاده شد. در انتهاي کار، تمامي کانال ها در هر دو گروه به وسيله پنج ميلي ليتر سرم فيزيولوژي شستشو داده شدند. در نمونه هاي کنترل، شستشو در حين آماده سازي کانال تنها با سرم فيزيولوژي انجام گرفت. سپس ريشه ها به دو نيمه تقسيم شده و يکي از نيمه ها به طور تصادفي جهت بررسي SEM آماده شدند. تصاوير تهيه شده از ناحيه يک سوم مياني هر نمونه توسط ميکروسکوپ الکتروني به دو روش X (توسط دو محقق مستقل) و Y (توسط سه محقق مستقل) ارزيابي شد. از آزمون Leven’s براي همگوني واريانس و از t-student و Mann Whitney U test براي آناليز نهايي استفاده گرديد.
يافته ها: در هر دو روش درصدي و رتبه اي، در کانال هاي شستشو داده شده با اسيد فسفريک 10% لايه اسمير به ميزان کمتري نسبت به کانال هاي آماده شده با آر. سي. پرپ - هيپوکلريت سديم
%5.25 وجود داشت ولي اين تفاوت از لحاظ آماري معنادار نبود (p<0.05).
نتيجه گيري: هر دو شيوه شستشو در برداشت لايه اسمير موثر بودند اما اسيد فسفريک 10% بر ترکيب آر. سي. پرپ - هيپوکلريت سديم
%5.25 در حذف لايه اسمير برتري دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع جهرمی، م.، و مالکی پور، م.، و صبحی، ف. (1386). بررسی آزمایشگاهی مقدار حذف لایه اسمیر در کانال ریشه توسط اسید فسفریک و آر. سی. پرب – هیپوکلریت سدیم به روش SEM. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), 19(3 (مسلسل 64)), 87-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67496Vancouver : کپی

زارع جهرمی مریم، مالکی پور محمدرضا، صبحی فاطمه. بررسی آزمایشگاهی مقدار حذف لایه اسمیر در کانال ریشه توسط اسید فسفریک و آر. سی. پرب – هیپوکلریت سدیم به روش SEM. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran). 1386 [cited 2021July24];19(3 (مسلسل 64)):87-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67496IEEE : کپی

زارع جهرمی، م.، مالکی پور، م.، صبحی، ف.، 1386. بررسی آزمایشگاهی مقدار حذف لایه اسمیر در کانال ریشه توسط اسید فسفریک و آر. سی. پرب – هیپوکلریت سدیم به روش SEM. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), [online] 19(3 (مسلسل 64)), pp.87-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67496. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی