برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 65 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات بنزوات سديم بر روي تخمدان ها و هورمون هاي آن و گنادوتروپين ها در موش سوري ماده بالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، شهرک کارمندان، دانشکده پزشکی، گروه بافت شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بنزوات سديم (C6H5COONa) به عنوان يک داروي ضد عفوني کننده بر عليه باکتريها و ميکروارگانيسم ها در انواع مواد غذايي و دارويي بهداشتي مصرف مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين اثرات بنزوات سديم بر روي تخمدان ها و هورمون هاي آن و گنادوتروپين ها در موش سوري (balb/c) ماده بالغ است.
روش بررسي: در يک مطالعه تجربي 18 سر مـوش سوري (balb/c) ماده بالغ در سه گروه 6 تايي قرار گرفتند. به گروه يک (کنترل) آب آشاميدني طبيعي و به گروه دوم روزانه 280 ميلي گرم در کيلوگرم و به گروه سوم روزانه 560 ميلي گرم در کيلوگرم بنزوات سديم محلول در آب آشاميدني به مدت 60 روز داده شد. بعد از تهيه سرم هاي خوني سنجش هورمون هاي گنادوتروپين (LH)، هيپوفيز (FSH) و استراديول و پروژسترون به روش راديوايمنواسي (RIA) انجام گرفت. به کمک ميکروسکوپ نوري و الکتروني ساختار و فراساختار تخمداني در موش ها مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه و تحليل آماري براي مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون t انجام شد.
يافته ها: ميانگين وزن تخمدان ها در موشهاي گروه کنترل و گروه دوم پس از 60 روز به ترتيب 7.75±0.98 و 7.21±0.84 ميلي گرم بود (P>0.05). اما ميانگين وزن تخمدان ها در گروه سوم (6.41±0.72 ميلي گرم) نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري را نشان داد (P<0.05). وزن بدن موشها در گروه دوم (35.6±2.31 گرم) و سوم (3.61±34.2 گرم) نسبت به گروه کنترل (39.5±4.75گرم) کاهش معني داري داشت (P<0.05). در گروه هاي دوم و سوم کاهش معني داري در مقدار هورمون هاي پروژسترون نسبت به گروه کنترل وجود داشت (P<0.001). در صورتي که کاهش هورمون هاي LH و FSH فقط در گروه سوم نسبت به گروه کنترل معني دار بود (P<0.001). تفاوت هورمون استراديول در گروه هاي دوم و سوم نسبت به گروه کنترل معني دار نبود. در نمونه هاي ميکروسکوپ الکتروني کاهش ضخامت زونا پلوسيدا در گروه سوم ديده شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه و مطالعات ديگران مي توان گفت اسيد بنزويک و بنزوات سديم به عنوان يکي از عوامل شيميايي محيطي مي تواند موجب کاهش روند فوليکولوژنز شود و فرآيند تخمک گذاري را مختل نمايد. لذا پيشنهاد مي گردد در صورت نياز از مواد جايگزين استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رهنما، م.، و سهرابی، د.، و شمس الدین، م.، و فاخری، ف. (1386). بررسی اثرات بنزوات سدیم بر روی تخمدان ها و هورمون های آن و گنادوتروپین ها در موش سوری ماده بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), 9(3), 65-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67488Vancouver : کپی

رهنما مهدی، سهرابی داوود، شمس الدین مژگان، فاخری فرزانه. بررسی اثرات بنزوات سدیم بر روی تخمدان ها و هورمون های آن و گنادوتروپین ها در موش سوری ماده بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences). 1386 [cited 2021August06];9(3):65-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67488IEEE : کپی

رهنما، م.، سهرابی، د.، شمس الدین، م.، فاخری، ف.، 1386. بررسی اثرات بنزوات سدیم بر روی تخمدان ها و هورمون های آن و گنادوتروپین ها در موش سوری ماده بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), [online] 9(3), pp.65-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67488. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 297 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی