برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

اثر ضد انقباضي عصاره آبي الکلي برگ شيرين بيان بر انقباضات ايلئوم موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) گياهي است که مطالعات فراواني در مورد خواص و ترکيبات ريزوم آن انجام شده ولي خواص برگ شيرين بيان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اين تحقيق تعيين اثر عصاره آبي الکلي برگ شيرين بيان بر انقباضات ايلئوم موش صحرايي مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه تجربي، بخش انتهايي ايلئوم موش صحرايي نر نژاد ويستار تحت يک گرم کشش توسط 60 ميلي مول (
mM) کلرور پتاسيم و يا 10 ميکرومول (μM) کارباکول منقبض و اثر غلظت هاي تجمعي عصاره آبي الکلي برگ شيرين بيان (625% تا 5/0 ميلي گرم در ميلي ليتر) بر انقباضات ايجاد شده مورد بررسي قرار گرفت. قطعات جديد ايلئوم به ترتيب در پروپرانولول (1μM)، نالوکسون (1μM)، مهارکننده نيتريک اکسايد سينتاز (L-NAME،100μM)، گلي بن کلاميد (10μM) و تترا اتيل آمونيوم (1mM) به صورت جداگانه اينکوبه و انقباض بافت و عملکرد ضد انقباضي عصاره ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه و دو طرفه و آزمون تعقيبي LSD تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: غلظت هاي تجمعي عصاره، انقباضات ناشي از کلرور پتاسيم و کارباکول را بصورت وابسته به غلظت کاهش داد (
P<0.001). اينکوبه کردن بافت با پروپرانولول، نالوکسون، L-NAME و تترا اتيل آمونيوم تاثير ضد انقباضي عصاره را کاهش ندادند. ولي گلي بن کلاميد سبب کاهش اثر ضد انقباضي عصاره
(0.125
mg/ml) گرديد. در محلول تايرود فاقد کلسيم با پتاسيم بالا (60mM)، غلظت هاي تجمعي کلرور کلسيم (5/0 تا 8mM) ايلئوم را منقبض کرد و عصاره (0156/0 تا 0.0625mg/ml) اين انقباضات را کاهش داد (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق به نظر مي رسد عصاره آبي الکلي برگ شيرين بيان بدون دخالت رسپتورهاي بتا آدرنرژيک، اوپيوئيدي و نيتريک اکسايد سينتاز سبب مهار انقباض ايلئوم گرديد. بخش عمده اين اثر مهاري با دخالت کانال هاي کلسيمي و احتمالا بخشي کوچکي از آن نتيجه فعال شدن کانال هاي پتاسيمي وابسته به
ATP باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی