برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 15 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين ارتباط بين شيوع سرمي هپاتيت E و اعتياد تزريقي در مراجعين به مراكز بازپروري شهرستان اهواز در سالهاي 1385-1384

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، خیابان فلسطین، بیمارستان رازی، بخش بیماریهای عفونی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هپاتيت ويروسي (HEV) E در ايران اندميك بوده و مواردي از نوع برق آسا (Fulminant) با مرگ و مير بالا در بيماران مزمن كبدي و زنان حامله گزارش شده است. HEV عمدتا از طريق مدفوعي - دهاني منتقل مي گردد. ولي اخيرا مواردي از راه انتقال خوني آن نيز گزارش شده است. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين شيوع سرمي HEV و اعتياد تزريقي انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي - تحليلي در کانون بازپروري شهر اهواز بين سالهاي 1385-1384 انجام گرفت. از 114 نفر معتاد تزريقي و 114 نفر معتاد استنشاقي پس از معاينه فيزيكي کامل و پر کردن پرسشنامه حاوي اطلاعات فردي و متغيرهاي مربوط به مطالعه، خونگيري انجام شد. نمونه ها جهت وجود آنتي بادي ضد HEV با روش اليزا مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج حاصله با استفاده از آزمون هاي t و كاي دو و نسبت شانس (OR) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني در دو گروه تزريقي و استنشاقي به ترتيب 33.24±8.04 و 31.2±7.59 سال بود (P>0.05). ميانگين مدت اعتياد در گروه تزريقي و استنشاقي به ترتيب 11.58±6.92 و 9.95±6.42 سال بود (P>0.05). فراواني نسبي مثبت بودن آنتي بادي ضد HEV در گروه تزريقي %22.8 و در گروه استنشاقي 9/7% بودP<0.01) ، OR=3.44). بين سابقه زندان و مثبت شدن آنتي بادي ضد HEV ارتباط آماري معني داري نبود (P>0.05، OR=1.15).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه HEV احتمالا از طريق خون منتقل مي شود. لذا غربالگري خون هاي اهدا شده از نظر شيوع سرمي هپاتيت E مي تواند از بروز اپيدمي اين هپاتيت در دريافت کنندگان خون جلوگيري کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی